Hoppa till huvudinnehåll

Delårsrapport

Varje år upprättar kommunen en delårsrapport per den 31 augusti. Nämnderna följer upp sina respektive verksamheter och ekonomi. De gör även en prognos hur pengarna beräknas att användas under resterande del av året.

I delårsrapporten görs också en avstämning av hur nämnderna har arbetat för att uppnå kommunfullmäktiges beslutade mål.