Hoppa till huvudinnehåll
Faktura, bankdosa och penna

Fakturor

Du kan betala fakturor från Flens kommun med autogiro.

Autogiro

Inbetalningskortet är makulerat och det står att fakturan betalas via autogiro på förfallodagen. Allt du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt bankkonto dagen före förfallodag. Betalning sker automatiskt. Av bankens kontoutdrag framgår att fakturan är betald. Tjänsten är kostnadsfri. Naturligtvis går det bra att stoppa en betalning med autogiro, kontakta banken eller oss senast fem dagar före förfallodagen om betalning inte ska ske.

Är du intresserad, gör så här:

  1. Läs igenom villkorstexten på blanketten.
  2. Fyll i anmälningsblanketten. Kom ihåg att underteckna.
  3. Skicka den undertecknade anmälningsblanketten till Flens kommun, Ekonomikontoret, 642 81 Flen.

Blankett för autogiro inom övergripande verksamheter i Flens kommun hittar du här:

Blankett för autogiro inom Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningens verksamheter hittar du här:

Blankett för autogiro inom Socialförvaltningens verksamheter hittar du här:

Anslutningen blir klar efter ungefär 2 veckor.

Observera att kunden måste ha rätt att göra uttag på det kontot som anges i anmälan. Kontot måste vara bankbokslöst, typ löne- eller pensionskonto. Nordbankens personkonto går också bra.

Bankgiro

När du ska betala dina fakturor till Flens Kommun, ska betalning ske till Bg:5782-7081 (ange ocr.nr).
Övriga inbetalningar sker till Bg: 5854-6045 (Ange vad inbetalningen avser/ej ocr)

Obetalda fakturor

Vid utebliven betalning på angiven förfallodag tas avgift ut enligt gällande Ränte- och inkassolag enligt följande:

  1. En avgiftsfri påminnelse skickas ut 6-8 dagar efter förfallodagen
  2. Betalas inte fakturan trots påminnelse, utgår ett Inkassokrav 10 dagar efter påminnelsedatum, med en avgift på 180 kr.  – inkassolag (1974:182)
  3. Betalas inte fakturan trots utskickat Inkassokrav lämnas vår fordran vidare till Kronofogdemyndigheten för Ansökan om Betalningsföreläggande. (Ansökningskostnad samt Arvodeskostnad tillkommer)

Beroende på vilken avgiftstyp fakturan avser så handläggs detta efter olika Kravrutiner där bla. upprepade betalningsförsummelser kan leda till uppsägning som sanktionsmedel.

Anstånd/Uppskov

Önskar du anstånd med betalning, hör av dig i god tid innan fakturan förfaller så slipper du onödiga avgifter. Vi hjälper dig att förlänga fakturans betaldatum!

Amorteringsplan

Vill du dela upp din faktura? Vi kommer då överens om en skälig summa att amortera per månad som sedan aviseras ut. En engångsavgift på 170 kr tas ut för detta. Ränta tillkommer enligt 6§ räntelagen.

Budget och Skuldrådgivning

Kontakta Socialförvaltningen

Vanliga frågor och svar

Jag har tappat bort min faktura, vad gör jag?

Kontakta den verksamhet/kontaktperson som finns angiven på fakturan alt. Ekonomiavdelningen så skickar vi dig en kopia.

Jag har fått en felaktig faktura, vad gör jag?

Kontakta den verksamhet/kontaktperson som finns angiven på fakturan.

Jag har bytt adress, vad gör jag?

Kontakta den verksamhet/kontaktperson som finns angiven på fakturan.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Therese Edeskans

Administratör kravhantering/ekonomi

0157 - 43 01 22