Hoppa till huvudinnehåll
Faktura, bankdosa och penna

Kundfakturor

Den här sidan vänder sig till dig som är kund och får fakturor från Flens kommun

Autogiro

Inbetalningskortet är makulerat och det står att fakturan betalas via autogiro på förfallodagen. Allt du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt bankkonto dagen före förfallodag. Betalning sker automatiskt. Av bankens kontoutdrag framgår att fakturan är betald. Tjänsten är kostnadsfri. Naturligtvis går det bra att stoppa en betalning med autogiro, kontakta banken eller oss senast fem dagar före förfallodagen om betalning inte ska ske.

Är du intresserad, gör så här:

  1. Läs igenom villkorstexten på blanketten.
  2. Fyll i anmälningsblanketten. Kom ihåg att underteckna.
  3. Skicka den undertecknade anmälningsblanketten till Flens kommun, Ekonomiavdelningen, 642 81 Flen.

 

Blankett för autogiro inom övergripande verksamheter i Flens kommun hittar du här:

Blankett för autogiro inom Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningens verksamheter hittar du här:

Blankett för autogiro inom Socialförvaltningens verksamheter hittar du här:

 

Anslutningen blir klar efter ungefär 2 veckor.

Observera att kunden måste ha rätt att göra uttag på det kontot som anges i anmälan. Kontot måste vara bankbokslöst, typ löne- eller pensionskonto. Nordbankens personkonto går också bra.

Bankgiro

När du ska betala dina fakturor till Flens Kommun, ska betalning ske till Bg:5782-7081 (ange ocr.nr).
Övriga inbetalningar sker till Bg: 5854-6045 (Ange vad inbetalningen avser/ej ocr)

Obetalda fakturor

Vid utebliven betalning på angiven förfallodag tas avgift ut enligt gällande Ränte- och inkassolag enligt följande:

  1. En avgiftsfri påminnelse skickas ut 6-8 dagar efter förfallodagen
  2. Betalas inte fakturan trots påminnelse, utgår ett Inkassokrav 10 dagar efter påminnelsedatum, med en avgift på 180 kr.  – inkassolag (1974:182)
  3. Betalas inte fakturan trots utskickat Inkassokrav lämnas vår fordran vidare till Kronofogdemyndigheten för Ansökan om Betalningsföreläggande. (Ansökningskostnad samt Arvodeskostnad tillkommer)

Beroende på vilken avgiftstyp fakturan avser så handläggs detta efter olika Kravrutiner där bla. upprepade betalningsförsummelser kan leda till uppsägning som sanktionsmedel.

Anstånd/Uppskov

Önskar du anstånd med betalning, hör av dig i god tid innan fakturan förfaller så slipper du onödiga avgifter. Vi hjälper dig att förlänga fakturans betaldatum!

Amorteringsplan

Vill du dela upp din faktura? Vi kommer då överens om en skälig summa att amortera per månad som sedan aviseras ut. En engångsavgift på 170 kr tas ut för detta. Ränta tillkommer enligt 6§ räntelagen.

Budget och Skuldrådgivning

Kontakta Socialförvaltningen

Vanliga frågor och svar

Jag har tappat bort min faktura, vad gör jag?

Kontakta den verksamhet/kontaktperson som finns angiven på fakturan alt. Ekonomiavdelningen så skickar vi dig en kopia.

Jag har fått en felaktig faktura, vad gör jag?

Kontakta den verksamhet/kontaktperson som finns angiven på fakturan.

Jag har bytt adress, vad gör jag?

Kontakta den verksamhet/kontaktperson som finns angiven på fakturan.

Jag vill betala min kundfaktura från utlandet via utländsk bank och behöver ett EBAN nr och en BIC kod.

EBAN: SE6780000825784234099580

BIC: SWEDSESS

E-faktura för dig som är kund hos Flens kommun

Här kan du läsa mer om hur du betalar dina fakturor elektroniskt.

Fördelar med e-faktura:

Betalningen går säkert fram med angivande av OCR-nummer och bankgiro utan att du behöver fylla i detta.
Du kan läsa och betala dina räkningar var du än befinner dig så länge du har tillgång till en internetuppkopplad dator/telefon/surfplatta.
Det är miljövänligare eftersom räkningar aldrig behöver skrivas ut.

Hur gör jag för att få e-faktura från Flens kommun?

Anmälan om e-faktura gör du via din internetbank. Anmälningssidan kan se olika ut beroende på vilken internetbank du har. Om du inte vet hur du ska komma till anmälningssidan, kontakta din bank.

På anmälningssidan ska bara personnummer anges.

Alla fakturor med det personnumret som du har angivit skickas sedan som e-faktura.

Kan jag betala en annan persons e-fakturor via min internetbank?

Ja, det går bra att betala fakturan åt maka/make eller annan person. Du måste på anmälningsblanketten även fylla i denna fakturamottagares personnummer.

Hur betalar jag?

Du loggar in på din internetbank, granskar fakturan och godkänner den. Fakturan betalas sedan automatiskt på förfallodagen.

Hur gör jag om fakturan är felaktig?

Kontakta den person som står som referens på fakturan. Gå sedan in på internetbanken och sätt status “reglerad” på fakturan. (Det kan stå olika status på banken.) E-fakturan kommer då att finnas historiskt bland reglerade fakturor.

Kan jag kombinera e-faktura med autogiro?

Ja, du kan ansöka om att dina e-fakturor betalas med autogiro. En e-faktura som betalas via autogiro kommer till din internetbank och behöver inte godkännas utan betalas automatiskt på förfallodagen.

Läs mer om hur du ansöker om autogiro under avsnittet Autogiro.

Hur gör jag om jag vill avanmäla mig från e-faktura?

Du avanmäler via din internetbank. Sidan ser olika ut beroende vilken bank du använder.

Hur gör jag om jag byter bank?

Gör en avanmälan i din gamla bank. Anmäl dig sedan i din nya bank på vanligt sätt.

Har du frågor om e-faktura?

Om du har frågor, hjälper vi gärna till. Våra kontaktuppgifter är Flens kommun telefon: 0157-43 01 21 eller e-post: faktura@flen.se

Kan jag få en faktura skickad till min e-post?

Ja, det går bra. Hör av dig till oss så ordnar vi detta. Våra kontaktuppgifter är Flens kommun telefon: 0157-43 01 21 eller e-post: faktura@flen.se

Fler möjligheter för företag att ta emot en kundfaktura från Flens kommun

Vi erbjuder även möjlighet till företag att erhålla en faktura från Flens kommun till e-post, via Svefaktura eller Peppol. Hör av dig till oss så ordnar vi detta. Våra kontaktuppgifter är Flens kommun telefon: 0157-43 01 21 eller e-post: faktura@flen.se


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Åsa Almgren

0157 - 43 01 21

Therese Edeskans

Administratör kravhantering/ekonomi

0157 - 43 01 22