Faktura och pengar

Leverantörsfakturor

Vid årsskiftet 2016/2017 byter Flens kommun ekonomisystem. Det innebär en del förändringar och vi ber om överseende för eventuellt merarbete som kan uppstå under en kort övergångsfas.

Förändringar från 1 januari 2017:

Kommunens villkor för fakturering:

Samtliga fakturor skannas och de skickas till särskild faktureringsadress:

Flens kommun
Box 210
642 23 Flen

Ref.kod: XC….

Det går även bra att maila faktura i PDF- eller TIFF-format via e-post till: flen.kommun@recall.com Ordet “Faktura” anges i ämnesraden.

OBS! Max 1 faktura per mail inklusive bilaga/or.