Hoppa till huvudinnehåll
Kassaskrin överfyllt med mynt

Stiftelser

De olika stiftelserna förvaltar en summa pengar som någon person (stiftare) har avsatt för ett särskilt ändamål. Personer som är skrivna och har sin hemort i Flens kommun kan söka bidrag ur stiftelserna. De olika stiftelserna anger även vem som kan vara mottagare av bidrag och vilket ändamål pengarna ska användas till. Se mer information om respektive stiftelse nedan.

Utdelning sker varje år enlighet med varje stiftelses syfte. Hur mycket pengar som delas ut beror på avkastningen på stiftelsens kapital. Utdelningen består av ränteintäkter och eventuell utdelning på aktier.

Stiftelser som delar ut pengar 2023

Flens samstiftelse 1
Destinatärskrets (mottagare): Elever vid skolväsendet i Flens kommun.

Stiftelsens syfte: Uppmuntran till elev som visat kamratanda och berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott.Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamma ändamål.Ekonomisk hjälp till elever som oförskyllt drabbats av ekonomisk skada under skoldagen och försäkringar ej kan tillämpas. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 3
Destinatärskrets (mottagare): Till hjälp åt behövande i fd Helgesta kommun, med företrädesrätt åt sjuka. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Prins Wilhelms stipendiestiftelse
Destinatärskrets: Elever vid Stenhammarskolans högstadium.
Belöning till elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev som ägnat arbete åt teater, musik, annan kulturell verksamhet eller idrott/gymnastik vid skolan Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola. Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom landet eller utomlands.

A P Söderbergs skolstiftelse
Destinatärskrets(mottagare): Elever vid skolväsendet i Flens kommun.
Stiftelsens syfte: Inköp av konstverk för utsmyckning av skollokaler i Flen. Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamt ändamål. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Johannesnäs donation och Sprengtportens stiftelse
Destinatärskrets/syfte/ändamål: Avkastningen lägges till skolkassans inkomster och ska användas till allmänna skoländamål. Avkastningen skall komma hela storkommunen (Sparreholm) tillgodo.

Carl Fredrikssons Sjukhjälpsstiftelse
Destinatärskrets (mottagare) /syfte: Lärare i Katrineholm samt Dunker som behöver återvinna hälsa och krafter, besöka badort eller annan anstalt och saknar medel därtill. Bidrag till lärares fortbildning i sådana fall då kostnaden inte ersätts av stat eller kommun.

Anna Lundgrens testamente
Destinatärskrets (mottagare): Behövande lantbrukaränkor i Flens Kommun med företrädesrätt åt dylika under Sundby säteri.

Louise Falkenbergs Donation
Destinatärskrets(mottagare)/ändamål: Fondens medel ska komma invånare i förutvarande Bettna Kommun tillgodo.

O E Lindahls Frisängsstiftelse
Denna stiftelse hanteras av Socialnämnden och kan sökas från året om. Observera att medel från denna stiftelse inte ansöks via Donationsstyrelsen. Särskild ansökningsblankett används. Mer information om destinatärskrets och ändamål samt speciell ansökningsblankett hittar du här: Stiftelse – stöd & omsorg.

Canutus Gustafssons Minnesstiftelse
Destinatärskrets (mottagare): Boenden på servicehus i Flens kommun. Stiftelsens syfte: Att skapa trevnad och glädje åt i första hand pensionärer boende på servicehus i Flens kommun, men även åt personalen därstädes.

Hur gör du för att söka?

Du som vill söka bidrag ska tillhöra den grupp som anges som mottagare för respektive stiftelse. I din ansökan anger du också vad pengarna avses att användas till.

Ansökningsblankett finns under e-tjänster. Ansökan skall vara Flens Kommun tillhanda senast den 6 april 2023.

Skickas till:
Flens kommun
KS-kansli/Donationsstyrelsen
642 81 Flen

Vem beslutar om utdelning?

Donationsstyrelsen beslutar om utdelning vid ett sammanträde under maj månad varje år.

Stiftelser som förvaltas av Flens kommun

Canutus Gustafssons Minnesstiftelse
Destinatärskrets (mottagare): Boenden på servicehus i Flens kommun.
Stiftelsens syfte: Att skapa trevnad och glädje åt i första hand pensionärer boende på servicehus i Flens kommun, men även åt personalen därstädes.

Flens samstiftelse 1
Destinatärskrets (mottagare): Elever vid skolväsendet i Flens kommun.
Stiftelsens syfte: Uppmuntran till elev som visat kamratanda och berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott.Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamma ändamål.Ekonomisk hjälp till elever som oförskyllt drabbats av ekonomisk skada under skoldagen och försäkringar ej kan tillämpas. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 3
Destinatärskrets (mottagare): Till hjälp åt behövande i fd Helgesta kommun, med företrädesrätt åt sjuka. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

A P Söderbergs skolstiftelse
Destinatärskrets(mottagare): Elever vid skolväsendet i Flens kommun.
Stiftelsens syfte: Inköp av konstverk för utsmyckning av skollokaler i Flen. Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamt ändamål. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Prins Wilhelms stipendiestiftelse
Destinatärskrets: Elever vid Stenhammarskolans högstadium.
Belöning till elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev som ägnat arbete åt teater, musik, annan kulturell verksamhet eller idrott/gymnastik vid skolan Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola. Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom landet eller utomlands.

Johannesnäs donation och Sprengtportens stiftelse
Destinatärskrets/syfte/ändamål: Avkastningen lägges till skolkassans inkomster och ska användas till allmänna skoländamål. Avkastningen skall komma hela storkommunen (Sparreholm) tillgodo.

Louise Falkenbergs Donation
Destinatärskrets(mottagare)/ändamål: Fondens medel ska komma invånare i förutvarande Bettna Kommun tillgodo.

Carl Fredrikssons Sjukhjälpsstiftelse
Destinatärskrets (mottagare) /syfte: Lärare i Katrineholm samt Dunker som behöver återvinna hälsa och krafter, besöka badort eller annan anstalt och saknar medel därtill. Bidrag till lärares fortbildning i sådana fall då kostnaden inte ersätts av stat eller kommun.

Anna Lundgrens testamente
Destinatärskrets (mottagare): Behövande lantbrukaränkor i Flens Kommun med företrädesrätt åt dylika under Sundby säteri.

C G Dahlgrens stiftelse
Destinatärskrets (mottagare): Vård av familjegrav. Hjälp åt sjuka i Bettna församling samt till kristen eller annan studieverksamhet bland barn, ungdom och pensionärer inom samma församling.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Therese Edeskans

Administratör kravhantering/ekonomi

0157 - 43 01 22

Madeleine Eriksson

Redovisningsadministratör

0157 - 43 01 27