Hoppa till huvudinnehåll
Historiskt foto - svart vitt, ca 40 tal Järnvägsbron

Historia och nutid

Vattenkraft, råvaror som malm och timmer samt goda transportvägar var grunden för de tidigaste industrierna i Flens kommun.

Järnvägarna och tekniska framsteg medförde att industrier kunde startas oberoende av om råvaror eller vattenkraft fanns på platsen. En mängd nya tillverkningsföretag grundades efter järnvägens tillkomst, men utvecklingen i Flensbygden var ganska långsam. Först på 1940-talet kom utvecklingen i nivå med riket.

Sedan dess har Flens kommun procentuellt sett fler sysselsatta inom tillverkningsindustrin än riksgenomsnittet. Därmed har kommunen påverkats kraftigt av strukturrationaliseringar med minskat antal arbetsplatser som följd. Detta återspeglas också i kommunens befolkningsutveckling.

Numera är det andra förutsättningar som gäller för näringslivet. Men läget mitt i Södermanland är fortfarande utmärkt. På två timmar nås mer än en tredjedel av Sveriges befolkning, det vill säga mer än tre miljoner människor! Man når i princip alla stora städer i Mälardalen på mindre än 90 minuter – med både bil och tåg! Men även Linköping och Norrköping finns inom räckhåll. Så kan t.ex. rikstäckande distribution av varor knappast genomföras mera effektivt och till lägre kostnad än just härifrån.

Aktuella siffror om befolkningsutveckling, pendling, arbetsmarknad med mera hittar du på SCB:s hemsida.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Ingrid Ivarsson

Utredare

0157 - 43 00 33