Pendling

Flens kommun är en utpendlingskommun. Det innebär att det bor fler i kommunen som pendlar till arbetet på annan kommun än de som pendlar till Flens kommun.

I filen nedan redovisas de senaste pendlarsiffrorna från 2014.

(Källa: SCB)

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.