Hoppa till huvudinnehåll
Från äldre vykort - vy över gatuparti i centrala Flen

Flens kommunarkiv

Flens kommunarkiv ‐ bygdens historia och nutid.

I kommunarkivet förvaras handlingar från slutet av 1700‐talet och framåt. Det som idag utgör Flens kommun var tidigare en rad med lands‐ och storkommuner, municipalsamhällen, Malmköpings köping samt Flens stad. De olika kommunala enheterna bildades när de civila och icke‐kyrkliga frågorna skildes ut från den kyrkliga administrationen.

Alla de tidigare kommunbildningarna finns bevarande och är tillgängliga för forskning. Dessutom producerar dagens kommunala organisation nya handlingar som bevaras och hålls tillgängliga enligt offentlighetsprincipen. Läs mer.

Handlingar som är några år gamla återfinns vanligtvis i kommunarkivet.

Folkrörelsearkiv

En del av kommunarkivet utgörs av ett arkiv från föreningar, enskilda personer, företag och andra aktörer som verkat eller verkar inom kommunens gränser. Sammanlagt finns omkring 450 arkivbildare av vitt skilda slag. De flesta av deras handlingar är tillgängliga för allmänheten på samma sätt som de kommunala handlingarna.

Föreningar som vill att deras arkivhandlingar ska förvaras på ett samlat sätt och i en skyddad miljö är välkomna att leverera material till folkrörelsearkivet. Läs mer och kontaktuppgifter.

Ta del av arkivhandlingar

För att ta del av det material som förvaras i Flens kommunarkiv tar du enklast kontakt med kommunarkivarien under ordinarie kontorstider. Vanligtvis skickar vi kopior på det material du är intresserad av, men det går även bra att besöka arkivet på plats. Kommunarkivet har inga fastställda öppettider eller särskilda läsplatser, men för den som vill läsa en större mängd handlingar ordnar vi det.

Vi lånar inte ut handlingar från arkivet.

Flens kommun tillämpar den statliga avgiftsförordningen för kopior av allmänna handlingar, vilket innebär följande kostnader: Sida 1 – 9 är gratis. 10 sidor kostar 50 kronor och följande sidor kostar 2 kronor styck.

Vår handläggningstid är två arbetsdagar.

 


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Roger Petersson

Arkivarie

0157 - 43 00 34