Hoppa till huvudinnehåll

Använd arkiven – Sök vidare

För att kunna ta del av arkivhandlingar kontaktar du kommunarkivarien. Se kontaktuppgifter till höger. Men för att veta vilket arkivmaterial som kan var intressant kan du söka i förteckningarna för Flens kommunarkiv.

Alla förteckningar finns levererade till NAD – Nationell Arkivdatabas som förvaltas av Riksarkivet.

Behöver du en kopia av ditt betyg kan du skicka e-post till ks@flen.se

För den som är intresserad att läsa mer om vad man kan hitta i olika arkiv eller söka i databaser med historiskt material, finns det en del tips på sidan länktips och litteratur, se nedan.

Sök i Flens kommunarkivs förteckningar

Alla förteckningar över arkiv som finns bevarade i Flens kommunarkiv, finns levererade och är sökbara i NAD – Nationell Arkivdatabas och som tillhandahålls via Riksarkivet. I NAD finns även förteckningar över arkiv hos många andra arkivinstitutioner, som landsarkiven, andra kommuner, museer, staliga institutioner, enskilda arkivinstitutioner etc. Databasen är med andra ord väldigt stor och gör att det är möjligt att se vad som finns bevarat från en ort eller verksamhet hos andra arkivinstitutioner. Sök i Nationell Arkivdatabas, NAD

Den grundläggande sökningen är enkel och liknar en sökmotor på Internet. Sökningen kan även begränsas vad det gäller tidsperiod, typ av arkivbildare eller handling etc. Det är även möjligt att stortera träfflistan utifrån var arkivet förvaras, ort, arkivbildare etc.

Vill du se vilka arkiv som finns bevarade i Flens kommunarkiv, kan du använda följande länk: NAD – Flens kommun 

För att kunna göra en mer precis sökning på de arkiv som finns i Flens kommunarkiv kan du ta del av de listor med arkivbildare som finns.

Länktips och litteratur

Nedan finns ett urval av databaser, hemsidor och litteratur som den som är intresserad av att forska i arkiv kan ta del av.

Hembygds- och släktforska

Per Clemensson och Kjell Andersson har gett ut ett flertal böcker om släkt- och hembygdsforskning och som kan rekommenderas för den som vill få en vägledning till de skatter som finns att finna i arkiven. Deras böcker brukar finnas på folkbiblioteken.

Urval av titlar:

Börja forska kring ditt hus och din bygd (2011)

Emigrantforska!Steg för steg (1996)

Hembygdsforska! Steg för steg (1999)

Släktforska! Steg för steg (2008)

Fastigheter

För den som är intresserad av en fastighets historia finns det en skrift från Uppsala Landsarkiv som ger god vägledning; Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning. Den är skriven av Gunilla Lundberg Ehnström och finns att hämta på Riksarkivets hemsida.

Ladda ned

Fornsök – Riksantikvarieämbetet

Databas som förvaltas av Riksantikvarieämbetet och där fornlämningar och andra kulturhistoriska finns registrerade. Det är även möjligt att hitta anteckningar om berättelser kring olika platser, där informater har berättat om händelser som faktiskt inträffat till skrönor och sägner som omtalats i trakten. Sökning sker utifrån en karta.

Fornsök

Landsarkivet i Uppsalas vägledningar till arkiven

Landsarkivet i Uppsala förvarar kyrkoarkiven från Södermandland och många andra regionala arkiv. Som vägledning till arkiven har landsarkivet i Uppsala gett ut en skriftserie med vitt skilda ämnen, allt från häxprocesser till sjömanshus och skolar.

Ladda ned vägledning

Lantmäteriets historiska kartor

Historiska kartor innehåller dels gamla kartor, dels handlingar som finns i lantmäteriets arkiv och som digitaliserats. Söktjänten är en guldgruva för den som är intresserad av fastigheter och geografisk historia. Det finns bra sökinstruktioner på hemsidan.

Historiska kartor

Värmlandsarkivs forskarblad

Värmlandsarkiv har gett ut en samling forskarblad med tips för den som forskar i arkiven kring olika frågor, allt ifrån fordon till domstolar. Längst ner på sidan hittar du länkar till forkarbladen.

Sök i Värmlandsarkiven

Kontakt

Flens kommunarkiv:

E-post