Hoppa till huvudinnehåll
IOGT-loge 505, Allmänt väl i Flen. Revyn Från år till år, 1945. Foto: Gösta Eklöf

IOGT-loge 505, Allmänt väl i Flen. Revyn Från år till år, 1945. Foto: Gösta Eklöf

Folkrörelsearkivet

Flens kommunarkiv är en del av Arkiv Sörmland, en förening som syftar till att vårda, bevara och tillgängliggöra handlingar från enskilda arkiv i länet. Flens kommunarkiv tar hand om enskilda arkiv från aktörer inom det geografiska område som är Flens kommun. I första hand tar vi emot material från olika typer av föreningar, men  i arkivet finns även arkiv från enskilda personer, gårdar och företag.

Material från 1900-talet dominerar i arkiven, men de älsta handlingarna går tillbaka så lång som till tidigt 1600-tal. De klassiska folkrörelserna är väl representerade i folkrörelsearkivet; en stor del av beståndet utgörs av arkiv från nykterhetrörelsen, fackföreningar, studieförbund och frikyrkor. Även partiväsendets och demokratins framväxt återspeglas i folkrörelsearkivet; partiföreningar från alla alla orter inom Flens kommun finns bevarade – större såväl som mindre.

Sammantaget finns arkiv från omkring 450 arkivbildare bevarade i folkrörelsearkivet.

Det är även möjligt att leverera material till folkrörelsearkivet.

Leverera till folkrörelsearkivet

Flens kommunarkiv tar emot handlingar från alla olika typer av föreningar och enskilda personer vars handlingar är intressant att bevara för framtida forskning. Överlämnandet innebär att handlingarna blir förtecknade, att det förvaras tryggt och säkert samt görs tillgängliga för allmänheten. Grundidén är att enskilda arkiv utgör en viktig del av kulturarvet; arkiven i folkrörelsearkivet tillgängliggörs därför på samma sätt som de kommunala arkiven.Överlämnandet kan antingen ske som en gåva eller en deposition. En gåva innebär att kommunarkivet tar över ansvaret och förfoganderätten för handlingarna, medan en deposition innebär att handlingarna kan hämtas tillbaka av den som deponerat dem. Det vanliga är att handlingarna överlämnas som gåva. Handlingar kan även överlämnas med förbehåll, exempelvis att styrelsen för föreningen ska kontaktas om någon vill ta del av handlingarna, att endast vissa delar av arkivet får visas för allmänheten inom en viss tidsperiod etc. I övrigt iakttas samma försiktighet kring att lämna ut känsliga personuppgifter från folkrörelsearkivet som från kommunala arkiv.

Allt material som produceras inom en förening är dock inte intressat att bevara. Arkiv Sörmland har producerat en skrift som ger bra vägledning för att ta hand om ett arkiv – vad som är intressant att bevara och hur materialet ska hanteras för att inte bli förstört. Det går även bra att kontakta kommunarkivarien i dessa frågor.

Arkivera! – Steg för steg

Handledning från Arkiv Sörmland om vad man behöver tänka på vid arkivering av handlingar.

Arkiv Sörmlands webbplats

Det vanligaste är att handlingarna överlämnas direkt till kommunarkivarien i stadshuset, men om det inte är möjligt finns det även möjlighet att hämta material eller hjälpa till att göra en bedömning av vad som är intressant och inte på plats.