Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt

11 oktober – Inställd telefontid

Tisdagen den 11 oktober har överförmyndarkontoret en heldagsutbildning. Vi har då ingen möjlighet att besvara era samtal och ställer därför in telefontiden.

Sommarbrev

Överförmyndarkontoret har precis skickat ut ett sommarbrev, Läs här

Inför vuxenlivet

Överförmyndarkontoret har, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Region Sörmland (SMO), Socialförvaltningen (LSS)  idag deltagit på Habiliteringmottagningen i Katrineholms årliga evenemang, ”Inför vuxenlivet”. Presentationen finner du här.

Äntligen vår!   Vågar vi utropa detta nu eller väntar ännu flera snöiga dagar?

 

Överförmyndarkontoret är mitt uppe i granskningen av era årsredovisningar och vi är måna om att så snabbt som möjligt, utan att tumma på varken noggrannhet eller rättssäkerhet, slutföra granskningen och arvodera er. Till dags dato har vi granskat och arvoderat 43 %. Ni är väl värda era arvoden efter det fina arbete ni lägger ned för att tillförsäkra kommunernas huvudmän och barn deras rättigheter.

Vi passar på och tipsar om Kronofogdens webbutbildning om överskuldsättning. Utbildningen bygger på självstudier och du gör de fem kapitlen i din egen takt. Lycka till! Kronofogdens webbutbildning

Första onsdagen i varje månad, kl 12:15, håller överförmyndarkontoret en kortare information. Olika teman varje gång. Mer info finner ni nedan. Ni är välkomna att delta på både informationen och ”eftersnack”.  Anmäl deltagande på overformyndaren@flen.se

Ha nu en fin vår, allesammans!

Med vänlig hälsning önskar,

Vi på överförmyndarkontoret; Marita, Pirjo, Siri, Helena, Kerstin  och Jenny

 

Information till föräldrar som flytt med barn från Ukraina

Information på ukrainska

Information på ryska

Information på svenska

Digitala lunchföreläsningar

Första onsdagen i nästan varje månad, kl 12:15-13:00 håller överförmyndarkontoret lunchföreläsningar. De som återstår i år är:

4 maj
Vilka svårigheter/utmaningar ser ni ställföreträdare? Lyft frågor och se om ÖF-kontoret eller andra ställföreträdare har tips och råd.
1 juni
Avslut av ärenden; vad händer? Vad ska jag tänka på?
3 augusti
Förvaltarskap och godmanskap; likheter och skillnader.
7 september
Vad är på gång och hur påverkar det dig som ställföreträdare? SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn
5 oktober
Ökad informationsplikt gentemot huvudmännen; vad innebär detta? Hur gör vi nu, vad krävs sedan…? Erfarenhetsutbyte
2 november
Försäljning av fast egendom och bostadsrätt; vad ska jag tänka på som ställföreträdare?
7 december
Snart dags för årsräkning; vad ska jag tänka på?

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: E-post

Berätta vilket/vilka tillfällen du vill delta på. Du får sedan en inbjudan från oss genom vår kalender med en länk som du kopplar upp dig mot.

Presentationerna från samtliga utbildningar kommer finnas tillgängliga på hemsidan.

Svensk Bankförening

Bankerna och Bankföreningen får många frågor när det gäller hantering av tillgångar – pengar och annan egendom – för en annan persons räkning. Frågan har inte minst aktualiserats under coronapandemin. Svenska Bankföreningen har därför tagit fram tre korta utbildningsfilmer för dig som behöver hjälpa någon i din närhet med bankärenden när personen av olika anledningar inte längre kan sköta sin ekonomi på egen hand.

Se filmerna här

Personligt ombud

2 februari 2022 – Tack till de personliga ombuden Mikael Stenberg och Jarmo Heinonen som idag informerade våra ställföreträdare om deras uppdrag som personliga ombud. En mycket uppskattad och intressant information. För mer information kan ni läsa denna broschyr, Personligt ombud

Digital information/utbildning 2022

Ni har väl inte missat att överförmyndarkontoret varje månad erbjuder en digital information?

Den första onsdagen i varje månad, kl 12:15-13:00

2 februari
Personliga ombud, informerar om sin verksamhet

2 mars
Arvodering & Extraordinära förvaltningsåtgärder; vad är det? Hur går det till? Preliminärskatt och förenklad arbetsgivardeklaration.

6 april
Uppstart av ärenden; vad händer när TR eller ÖFN har fattat beslut. Vad ska jag tänka på? Tips och tricks? Erfarenhetsutbyte.

4 maj
Vilka svårigheter/utmaningar ser ni ställföreträdare? Lyft frågor och se om ÖF-kontoret eller andra ställföreträdare har tips och råd.

1 juni
Avslut av ärenden; vad händer? Vad ska jag tänka på?

3 augusti
Förvaltarskap och godmanskap; likheter och skillnader.

7 september
Vad är på gång och hur påverkar det dig som ställföreträdare? SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn

5 oktober
Ökad informationsplikt gentemot huvudmännen; vad innebär detta? Hur gör vi nu och vad krävs sedan…? Erfarenhetsutbyte.

2 november
Försäljning av fast egendom och bostadsrätt; vad ska jag tänka på som ställföreträdare?

7 december
Snart dags för årsräkning; vad ska jag tänka på?

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: overformyndaren@flen.se

Berätta vilket/vilka tillfällen du vill delta på. Du får sedan en inbjudan från oss genom vår kalender med en länk som du kopplar upp dig mot.

Varmt välkommen!

 

Anmodan årsräkning

Överförmyndarkontoret har skickat ut årets anmodan om årsräkning  2021 till ställföreträdare som utför sina uppdrag med redovisningsplikt. Även anmodan redogörelse har skickats ut till de ställföreträdare som inte har ekonomisk förvaltning i sina uppdrag.

Om dessa handlingar inte når er, var vänlig och ta kontakt med överförmyndarkontoret.

Inför årsräkning 2021 – digital informationsträff

Nu är det snart dags att lämna in årsredovisningen igen. 2021 ska läggas till handlingarna och ett nytt, fräscht år startas upp. Om du tidigare har kämpat med att få din årsredovisning i balans eller fått en anmärkning så bör du delta på denna utbildning.

OBS: Ändrat datum från den 15/12 till 22/12

Var: Digitalt
Datum: 22 december
Tid: kl 15:00-16:30
Anmälan, maila till: overformyndaren@flen.se

Du får efter anmälan en inbjudan via vår kalender. I inbjudan finns en länk som du loggar in på den 22 december.

Välkommen!

Nya digitala tjänster för ställföreträdare hos
Försäkringskassan

En god man eller förvaltare kan ansöka om ersättning för sin huvudman via Mina sidor hos Försäkringskassan. Från januari 2022 går det också att beställa underlag inför årsredovisningen till Överförmyndarnämnden.

De ersättningar som går att ansöka om digitalt som ställföreträdare är:
 Ansökan om bostadstillägg
 Anmäla ändrade uppgifter för den som har bostadstillägg
 Ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
 Ansökan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 Ansökan om sjukersättning
 Ansökan om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter
 Ansökan om förskott av särskild ersättning i samband med aktiviteter

Beställa underlag inför årsredovisningen
Från januari 2022 kan en ställföreträdare beställa en årssammanställning digitalt via Mina sidor för sin huvudman. Underlaget innehåller samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort och vilken skatt de har dragit under föregående år.

Läs mer hos Försäkringskassan
Länk till nyhet: Digitala tjänster för ställföreträdare (forsakringskassan.se)

Du har väl inte missat Flens kommuns uppdaterade medborgarservice?

Nu kan allmänheten enkelt skriva ut, kopiera och skanna både på biblioteket i Flen och kontaktcenter i stadshuset.

Många har inte möjlighet att skriva ut, kopiera eller skanna dokument hemma därför erbjuder kommunen den möjligheten till självkostnadspris. Utskrifter kan göras från besöksdatorer, från egen dator, från USB eller direkt från mobilen och det går att skanna dokument direk till sin e-post. Betalning kan göras med kort, swish eller genom att ladda pengar i Kurio Appen, biblioteket tar även emot kontanter. Att få utskrift i färg kostar 4 SEK och ark i svartvitt kostar 2 SEK.

Digital information/utbildning 2021

Ni har väl inte missat att överförmyndarkontoret varje månad erbjuder en digital information?

Den första onsdagen i varje månad, kl 12:15-13:00

7 april
Bevaka rätt i dödsbo

5 maj
Arvodering & Extraordinära förvaltningsåtgärder; vad är det? Hur går det till? Preliminärskatt och förenklad arbetsgivardeklaration.

2 juni
Uppstart av ärenden; vad händer när TR eller ÖFN har fattat beslut. Vad ska jag tänka på? Tips och tricks? Erfarenhetsutbyte

7 juli
Uppdraget upphör; i vilka situationer, vad händer då?

4 augusti
Vilka svårigheter/utmaningar ser ni ställföreträdare? Lyft frågor och se om ÖF-kontoret eller andra ställföreträdare har tips och råd.

1 september
Försäljning av fast egendom och bostadsrätt; vad ska jag tänka på som ställföreträdare?

Nytt datum! 13 oktober 
Förvaltarskap och godmanskap; likheter och skillnader.

3 november
Tillgångar ska vara placerade med ”skälig avkastning”; vad innebär det? När behöver jag ansöka om överförmyndarnämndens samtycke? Vilka placeringar kan jag göra utan samtycke? När ska jag som ställföreträdare agera?

1 december
Snart dags för årsräkning; vad ska jag tänka på?

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: overformyndaren@flen.se

Berätta vilket/vilka tillfällen du vill delta på.

Du får sedan en inbjudan från oss genom vår kalender med en länk som du kopplar upp dig mot.

Varmt välkommen!

Önskar vi på överförmyndarkontoret

Presentationen från det första tillfället, den 7 april, finns att läsa här: Presentation – Bevaka rätt i dödsbo

2021-02-16 Certifiering

Överförmyndarnämnden har idag beslutat att certifiera sina första ställföreträdare!

Stort grattis till Madeléne och Carola!

Grattis!

2021-01-20

Det fungerar återigen att logga in i e-Wärna

2021-01-19

e-Wärna

Tyvärr går det för närvarande inte att logga in i e-Wärna. Felet är anmält och vi hoppas snart få besked om att det är åtgärdat.

2020-12-14

Tyvärr har vi inte kunnat hålla våra utbildningar under året på grund av rådande situation med Covid -19. För att påminna oss alla om kommande årsskifte och att det snart är dags att lämna årsräkning har vi sammanställt en presentation. Här, på hemsidan finns den i pdf-format. Om ni önskar få den som power point, med tillhörande ljudfiler, mailar ni overformyndaren@flen.se så ombesörjer vi detta.

Presentation – Inför årsräkning 2020

2020-06-15

Förändrade telefontider;

Från och med 1 september:

Måndag, onsdag och torsdag kl 9:30-11:30
Tisdagar kl 13-15

2020-05-22 – Webbutbildning

Vi har idag skickat ut böcker med tillhörande webbutbildning till er som var anmälda till grundutbildningen.

Tack för ert tålamod, nu är kunskap på väg hem till er!

2020-04-24 – e-Wärna

Det är nu möjligt att skicka in redovisningshandlingar via e-Wärna igen. Tidigare rapporterade fel ska vara fixat.

2020-04-07 – Inställd grundutbildning

Grundkursen, 15 och 20 april, är inställd och ni som har anmält er kommer, inom kort, att erbjudas en webbutbildning i stället.

Kanske är just du intresserad av uppdrag som god man eller förvaltare. Hör av dig till oss så berättar vi mer! Mejla oss! E-post

Information om coronaviruset covid-19

Information om Covid-19 på flera språk

Överförmyndarnämnden och överförmyndarkontoret följer Flen kommuns rekommendationer som baseras på den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten (FoHM) och Region Sörmland gällande Coronaviruset covid-19.

Det har i flera kommuner uppställts förbud mot att besöka boenden. Detta ska naturligtvis respekteras även av ställföreträdare. Följ de olika kommunernas rekommendationer och information på följande länkar.

Nämnden ber er se till att era huvudmän har tillräckligt med pengar på sina transaktionskonton utifall vår handläggning, avseende uttagstillstånd, försenas.

FlenFlen – Info om Coronavirus

GnestaGnesta – Info om Coronavirus

Vingåker: Vingåker – Info om Coronavirus

E-lönebesked & anmälan om konto för utbetalning av arvode

(avser ärenden där kommunen står för arvodeskostnaden)

Från och med 1 januari betalas arvoden som beslutats av Flen, Gnesta och Vingåkers gemensamma överförmyndarnämnd ut av Flens kommun. För att säkerställa att ditt arvode betalas till ”rätt” konto kan du behöva anmäla ditt konto enligt nedan. Flens kommun lämnar lönebesked elektroniskt, e-lönebesked.

Första gången måste du dock ansluta dig till den tjänsten.

Det gör du via en länk på din internetbank (hör med din bank!) eller via www.swedbank.se/edokument för dig som inte har tillgång till internetbank. Om du har frågor om e-lönebeskedet kontaktar du i första hand banken.

Anmälan konto för utbetalning av arvode:

Om du inte har möjlighet att anmäla konto som ovan kontaktar du överförmyndarkontoret så får du en blankett att fylla i och lämna in på banken

Aktuellt

Klarar du en utmaning? Vill du hjälpa andra?

Överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner söker gode män och förvaltare.

Gör en insats! Ta kontakt så berättar vi mer eller lämna en intresseanmälan så tar vi kontakt med dig.

Intresseanmälan

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2022-10-04 10:40:57

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jenny Dunberg

Överförmyndarhandläggare

0157- 43 00 70