Aktuellt

Riktlinje för arvodering

Ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode. Vad som är ett skäligt arvode bestäms av överförmyndarnämnden. Nämnden fattade den 6 februari beslut om en ny riktlinje för arvodering av ställföreträdare. Riktlinjen finns tillgänglig för dig som vill läsa mer om hur överförmyndarnämnden fattar beslut om ditt arvode.

Riktlinje för arvodering av ställföreträdare

Gemensamt verksamhetsstöd

från och med den 23 januari har överförmyndarkontoret ett gemensamt verksamhetssystem för samtliga kommuner. Gnesta och Vingåkers ärenden har fått nya aktnummer och vi kommer fortlöpande att förändra utseendet på kommunernas brev, blanketter och informationsmaterial.

Om ni har några synpunkter, tips och/eller idéer. Tveka inte, utan hör av er till överförmyndarkontoret.

Vi tackar för ert tålamod och ämnar inom kort skicka ut information till samtliga ställföreträdare och huvudmän.

Flen visar att det är möjligt!

Flen kommuns överförmyndarförvaltning och deras gode män, förvaltare och förmyndare har uppmärksammats i media. Överförmyndarkontoret hänvisar till engagerade och kunniga ställföreträdare som med mod, kunskap och omtanke tar sig an sina uppdrag som god man, förvaltare och förmyndare. Att handläggare finns tillgängliga för att ge råd och vägledning är ett vinnande koncept. Tack vare fantastiska kollegor i stadshusets reception och växel kan vi bibehålla vår tillgänglighet och kvalitet gentemot kommunens medborgare.

Vi behöver alltid bli fler. Varmt välkomna att lämna in en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Ny ersättning

Från den 1 maj 2018 finns en ny lag om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd enligt lag. Läs mer om detta på Kammarkollegiets hemsida genom att klicka här.

Ny informationsmaterial från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

RFS har precis släppt nya informationsmaterial om god man och rollfördelningen kring ensamkommande barn.

RFS driver projektet Min rätt – Din roll med finansiering av arvsfonden. De har utifrån Rollkoll arbetat vidare med godmansuppdraget och nu finns två helt nya skrifter om rollfördelningen mellan god man och andra aktörer kring ensamkommande barn.

Din roll – En skrift om rollfördelningen mellan god man och andra aktörer kring ensamkommande barn.

Skriften förklarar uppdraget som god man till ensamkommande barn och beskriver rollfördelningen mellan god man, socialsekreterare, offentligt biträde, boendepersonal, familjehem, skolpersonal och kontaktperson enligt SoL.

Min rätt – Vad ska en god man hjälpa mig med?

Skriften riktar sig till ensamkommande barn och beskriver vad en god man ska göra och inte. Materialet innehåller mallar och checklistor för barnet och den gode mannen att fylla i tillsammans.

Skriften finns översatt till arabiska, dari och tigrinja.

För att ladda ned skriften besök RFS:s hemsida.

Gör en insats du med – gode män sökes!

God man/förvaltare
Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturliga för dig att klara själv. Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp, främst med ekonomiska och rättsliga frågor. En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra.

Mer information om godmans- och förvaltarskap

Aktuellt

 

Granskningsläget 7 mars 2019

Överförmyndarnämndens fantastiska granskare har redan  granskat 122 årsräkningar!

 

Samverkan

Överförmyndarna i Flen, Gnesta och Vingåker kommer från och med 1 januari 2019 ha en gemensam överförmyndarnämnd. Från och med 23 januari kommer kommunerna även ha ett gemensamt handläggarkontor.

Du kan läsa mera här:  

Bli god man!

Överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner söker gode män och förvaltare. Gör en insats!

Intresseanmälan

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2019-03-07 12:46:30

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jenny Dunberg Överförmyndarhandläggare 0157- 43 00 70