Aktuellt

Informationskväll
Överförmyndaren i Flen bjuder in ställföreträdare i Flen, Gnesta och Vingåker till en informationskväll, ”Inför årsräkning”. Vi kommer även informera om den samverkan som kommer ske med start 2019 avseende gemensam överförmyndarnämnd och överförmyndarkontor

Datum: Onsdagen den 5 december.

Tid: 18:00-20:00.

Plats: Lilla Manschetten på Skjortan, Drottninggatan 24, 642 37 Flen

NOTERA: Anmälan måste ske senast 22 november till overformyndaren@flen.se alternativt till 0157-43 00 70, telefontid måndag-torsdag kl 10-12. Det går också bra att lämna meddelande i växeln/receptionen om ni vill delta.

Ny ersättning

Från den 1 maj 2018 finns en ny lag om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd enligt lag. Läs mer om detta på Kammarkollegiets hemsida genom att klicka här.

Ny informationsmaterial från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

RFS har precis släppt nya informationsmaterial om god man och rollfördelningen kring ensamkommande barn.

RFS driver projektet Min rätt – Din roll med finansiering av arvsfonden. De har utifrån Rollkoll arbetat vidare med godmansuppdraget och nu finns två helt nya skrifter om rollfördelningen mellan god man och andra aktörer kring ensamkommande barn.

Din roll – En skrift om rollfördelningen mellan god man och andra aktörer kring ensamkommande barn.

Skriften förklarar uppdraget som god man till ensamkommande barn och beskriver rollfördelningen mellan god man, socialsekreterare, offentligt biträde, boendepersonal, familjehem, skolpersonal och kontaktperson enligt SoL.

Min rätt – Vad ska en god man hjälpa mig med?

Skriften riktar sig till ensamkommande barn och beskriver vad en god man ska göra och inte. Materialet innehåller mallar och checklistor för barnet och den gode mannen att fylla i tillsammans.

Skriften finns översatt till arabiska, dari och tigrinja.

För att ladda ned skriften besök RFS:s hemsida.

Gör en insats du med – gode män sökes!

God man/förvaltare
Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturliga för dig att klara själv. Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp, främst med ekonomiska och rättsliga frågor. En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra.

Mer information om godmans- och förvaltarskap

Aktuellt

Samverkan

Överförmyndarna i Flen, Gnesta och Vingåker kommer från och med 1 januari 2019 ha en gemensam överförmyndarnämnd. I början av året kommer kommunerna även ha ett gemensamt handläggarkontor.

Du kan läsa mera här:  

Bli god man!

Överförmyndaren i Flen söker gode män! Gör en insats!

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2018-10-29 15:50:44

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jenny Dunberg Överförmyndarhandläggare 0157- 43 00 70