Höstlöv som hänger precis ovanför vatten

Aktuellt

God Fortsättning på det nya året!

Inbjudan till drop-in!

Den 24 januari kl 17-19 finns vi tillgängliga i receptionen på Stadshuset, på Sveavägen 1 i Flen för att besvara frågor som du kan tänkas ha om din årsräkning.

Telefontid & besök:

Under kommande år kommer telefontiden att vara densamma som tidigare, telefonnummer:

· 0157-43 00 70: Måndag-Torsdag, kl 10:00-12:00

· Besök tas emot efter bokning med handläggare.

· Överförmyndarförvaltningen nås enklast på: overformyndaren@flen.se

Gör en insats du med – gode män sökes!

 

God man/förvaltare
Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturliga för dig att klara själv. Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp, främst med ekonomiska och rättsliga frågor. En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra.

Mer information om godmans- och förvaltarskap

INTRESSEANMÄLAN

Aktuellt

 

Bli god man!

Överförmyndaren i Flen söker gode män! Gör en insats!

INTRESSEANMÄLAN

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2018-01-15 10:46:48

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Arne Lundberg Överförmyndare 0157-43 00 16
Marita Arola Överförmyndarhandläggare 0157 - 43 00 70
Jenny Dunberg Överförmyndarhandläggare 0157- 43 00 70
Tina Landin Administrativ Överförmyndarhandläggare 0157 - 43 00 70