Hoppa till huvudinnehåll
Sjö med fyra änder som simmar.

Hållbarhetsprogram 2030

Flens kommun tar ansvar för en hållbar framtid. Detta hållbarhetsprogram presenterar långsiktiga ambitioner för att nå en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i kommunen.

Ambitionerna är styrande för Flens kommunala organisation och samtliga kommunala bolag. För att nå ambitionerna är samverkan inom kommunorganisationen samt med föreningar, näringsliv, och offentliga aktörer på lokal och regional nivå ett måste. Hållbarhetsprogrammet tar avstamp i kommunens vision som handlar om att ta ansvar för en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I detta hållbarhetsprogram innebär det en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling, utifrån Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 beskriver vad världens länder ska arbeta med för att säkerställa en hållbar framtid. Det handlar bland annat om att minska fattigdomen, främja jämlikhet och fred samt att lösa klimatkrisen och andra miljöutmaningar. Arbetet i kommuner påverkar många av målen och delmålen i Agenda 2030.

Förslag till Hållbarhetsprogram för Flens kommun 2030

Förslaget till Hållbarhetsprogram för Flens kommun 2030 finns nu som digital utställning och du har möjlighet att tycka till om programmets samtliga målbilder. Det är enkelt att tycka till. I den digitala utställningen finns det ett formulär för varje målbild som du kan fylla i.

Digital utställning: Hållbarhetsprogram för Flens kommun 2030

Remissförfarande – fritt fram att tycka till

Hållbarhetsprogrammet är på remiss fram till 2020-05-03. Fram till dess är det fritt fram att tycka till.
Privatpersoner får gärna skicka in synpunkter via den digitala utställningen, men vi rekommenderar att organisationer skickar in sina synpunkter på följande sätt.

E-post:
ks@flen.se

alternativt per post till:

Kommunledningsförvaltningen
Flens kommun
642 81 Flen

Kontakt

Josefin Smeds
Miljöstrateg

josefin.smeds@flen.se


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Josefin Smeds

Miljöstrateg

0157 - 43 00 44