Hoppa till huvudinnehåll
en tecknad bild av ett provrör med texten Covid-19

Information om Coronaviruset (covid-19)

Här hittar du information gällande covid-19 samt länkar till information från Folkhälsomyndigheten (FHM) och Region Sörmland. Flens kommun följer utvecklingen.

Det råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.  Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du

 1. stanna hemma vid symtom på covid-19,
 2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion,
 3. hålla avstånd, och
 4. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Smittskyddsåtgärder vid nya kontakter

Det är viktigt att vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Du bör därför

 1. undvika att vara nära andra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och
 2. umgås utomhus och i mindre grupper

Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel

Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus. Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där.

Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektiv-trafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du

 1. vidtar smittskyddsåtgärder vid nya kontakter under resan och på resmålet
 2. kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19. Vid resor till andra länder bör du iaktta särskild försiktighet samt hålla dig informerad om vilka regler och rekommendationer som gäller vid inresa i Sverige.

Sörmlandstrafiken har samlat all information till resenärer angående Coronaviruset på denna sida.

Vid utlandsvistelse

Folkhälsomyndigheten påminner om att hålla avstånd och umgås i en mindre krets när du befinner dig utanför Sverige. Det är även viktigt att testa sig vid hemkomst samt minimera kontakter den närmaste veckan efter hemkomsten. Alla som inte är fullvaccinerade och som har rest utanför Norden rekommenderas att testa sig även utan symptom.

För dig som är vaccinerad

Är du fullvaccinerad eller har fått en dos och det har gått tre veckor har du betydligt mindre risk att smittas och drabbas av allvarlig sjukdom. Risken är därmed också lägre att smitta andra men risken är inte noll. Därför bör du även fortsättningsvis hålla dig till de allmänna rekommendationerna i samhället och umgås smittsäkert i sammanhang där du träffar nya kontakter, i synnerhet om de inte är vaccinerade eller om de tillhör riskgrupp.

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Läs mer om de skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webb

Senaste informationen kring restriktioner och förbud

Krisinformation

Tillfällig covid-19 lag

Regeringen har en samlingssida för frågor och svar kring den tillfälliga pandemilagen. Ni finner den via nedan länk.

Pandemilagen

Restriktioner vid besök på äldreboenden

Flens kommuns socialförvaltning avråder från icke nödvändiga besök på våra särskilda boenden för äldre och personer med demens samt korttidsboendet Heden i Malmköping. Detta innebär att om det finns möjlighet att ha kontakt digitalt, välj då detta alternativ.

Om du ändå behöver göra ett besök, vill vi att du:

 • Är helt frisk – du får inte ha några symtom på förkylning eller infektion.
 • Bokar tid med personalen på boendet, detta för att personalen ska kunna hjälpa till på bästa sätt.
 • Inte tar med för många besökare samtidigt för att möjliggöra det rekommenderade avståndet på 2 meter.

Mer information

Har du generella frågor om Covid-19? Ring 113 13 eller besök krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens (FHM) sida med frågor och svar uppdateras löpande. Frågor och svar om covid-19.

Även 1177 Vårdguiden har en informationssida om covid-19, klicka här för att komma till den.

Region Sörmland har på sin webbplats gjort en samlingssida om Coronaviruset, den hittar du här: Region Sörmland om Coronaviruset.

Stöd för god psykisk hälsa under en kris.

Företagarstöd med anledning av Covid-19.

Klicka här för att komma till sidan med lättläst information om coronaviruset.

Här kan du följa Sveriges Radios nyhetsrapportering om coronaviruset på lätt svenska.

Här kan du följa SVT Nyhetstecken med teckenspråk om coronaviruset.

Other languages

Information from Flens kommun in others languages

Information from the Swedish public health government in other languages

National telephone line for questions about Covid-19. Call: 08 – 123 680 00 or visit krisinformation.se 

Sidansvarig: Anton Cortinovis
Senast uppdaterad: 2021-08-18 10:17:19

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anton Cortinovis

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31

Magnus Ornhammar

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46

Amanda Sundström

Kommunikationsstrateg

0157-43 00 04