Hoppa till huvudinnehåll
en tecknad bild av ett provrör med texten Covid-19

Information om Coronaviruset

Här hittar du länkar till den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten (FoHM) och Region Sörmland gällande Coronaviruset covid-19. Flens kommun följer utvecklingen.

For information in other languages, click here.

Klicka här för att komma till sidan med lättläst information om coronaviruset.

Ansöka om statsbidrag för merkostnader pga Covid -19

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen Covid-19. Statsbidrag får även lämnas till regioner och kommuner för merkostnader då skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnats till en juridisk person eller enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) och som avser sådant som bidrag kan lämnas för enligt denna förordning.

Mer information om statsbidraget finns att läsa genom att klicka på denna länk: Socialstyrelsen

Statsbidraget kan sökas för merkostnader som regioner och kommuner haft under perioden 1 februari till 30 november 2020. Socialstyrelsen beräknar att fatta beslut om bidrag vid två tillfällen under året. Första beslutet om bidrag sker efter beredning av ansökningar som kommit in senast den 31 augusti och det andra beslutet om bidrag beräknas ske efter beredning av ansökningar som kommit in senast den 30 november.

Privata utförare kan inte själva ansöka om statsbidraget utan ansökan sker via kommunen där privat aktör utför kommunal angelägenhet. Flens kommun lämnar in en gemensam ansökan för såväl kommunala som privata utförare.

Om ni som privat utförare har haft merkostnader till följd av Covid-19 sker ansökan genom att ni fyller i och skriver under ansökningsblanketten i excel-format nedan.

Scanna in blanketten samt underlag och mejla dokumenten SENAST DEN 14 AUGUSTI till följande mejladress: susanne.m.karlsson@flen.se

Observera att utdrag från redovisningen samt fakturor som styrker kostnaden ska scannas in och skickas med samma mejl som undertecknad ansökningsblankett. Privata utförare behöver endast inkomma med en ansökningsblankett för samtliga verksamheter och väljer själva vid vilket av de två ansökningstillfällena som ansökan skickas in.

Information samt blankett/anmälan till nästa tillfälle i november kommer att skickas ut senare under hösten.

Hjälp med hemkörning av mat/livsmedel

Detta gäller främst dig som med anledning av coronaviruset ska undvika att röra dig ute i större folksamlingar, alltså personer över 70 år och utpekade riskgrupper.

I första hand uppmanar vi dig att ta hjälp av anhöriga för att ordna med hemkörning av mat och livsmedel. Men det finns även andra alternativ om det inte går att lösa via nära och kära.

Vi har frågat våra handlare och restauranger vilka tjänster gällande hemkörning med mera som de erbjuder. Följande företag har svarat men notera att det kan finnas ytterligare företag med liknande tjänster som inte listas här.

Livsmedelsbutiker med hemkörning
Hemköp Malmköping
Torsdagar, mejla din beställning senast onsdag till fredrik.alexandersson@hemkop.se

Livsmedelsbutiker som erbjuder packning och avhämtning av färdiga matkassar
ICA Kvantum Flen – Packning för avhämtning
Matöppet Sparreholm – Packning för avhämtning
COOP Hälleforsnäs – Packning för avhämtning
Bettnabaren – Kontakta butiken för mer information

Restauranger med hemkörning
Lida Gård, Flens tätort, 0157-768351
MatMattes, 0157-51526
Mozzarella, Flens tätort, 070-4350392
Malmköpings Wärdshus, 0157-21400
Plevnagården, 0157-21660
Hotel Malmköping, Malmköpings tätort, 0157- 245 80
Bruksrestaurangen, Hälleforsnäs, 073-3260516 (minst 20 portioner)
Fabriken, Sparreholm, 070-3107404
Café Bysmedjan, Mellösa, 070-265 10 76
Flens Bowlingcafé, 070-2379957
Simons Restaurang, 0157-14333
Biliwi, 0157-12188, (vardagar 11-15)
Kungsvägskiosken, 0157-120 71

Enbart avhämtning
Pizzeria Venezia, 0157- 511 11

 

Frivilliga Resursgruppen

Frivilliga Resursgruppens hemkörningstjänst av matvaror har pågått hela våren och under början av sommaren. Från 25  juni och under resten av sommaren håller tjänsten stängt. Därefter görs en ny utvärdering, insatsen kan återupptas i höst om det finns behov och beroende på hur rekommendationerna ser ut efter sommaren.

Gör så här: Lägg din beställning via butikernas beställningssystem (detta kan du få hjälp med från anhöriga även på distans). När beställningen är gjord packar matbutiken din matkasse och gör den redo för avhämtning.

Kontakta FRG, detta behöver de veta för att kunna utföra leveransen:

 • Din adress och eventuell portkod.
 • Vilket namn beställningen är gjord i, alternativt om du har fått ett referensnummer.
 • Vilket nummer FRG:s representanter som levererar matkassen ska ringa för att meddela dig om att leveransen är utförd.

Beställningstjänsten är tillgänglig måndag till torsdag mellan klockan 10 och 16 och leveranser utförs under tisdagar till fredagar. Din leverans kommer i regel att utföras dagen efter att du har gjort beställningen och dina varor kommer att levereras till din dörr. Därefter kommer du få ett samtal om att dina varor är levererade.

Viktigt att tänka på är att de som utför denna tjänst är frivilliga personer som av egen vilja vill hjälpa samhället. De arbetar precis som många andra och därför kan leveranser komma att utföras även under kvällar då de är lediga.

Kontakten med FRG sker genom telefon på nummer 0157 – 43 00 50.

På nedan länkar kan du hitta fler leverantörer av matkassar

Matkassetopplistan

Bästa matkassen 2020

Åtgärder i Flens kommun för att förhindra smittspridning

 • Generellt ska personal inom Flens kommun vara symtomfri från sjukdom i 48 timmar innan återgång i tjänst.
 • Endast nödvändiga tjänsteresor får genomföras.
 • Möten på distans via digital teknik uppmuntras.
 • Personer med tecken på infektion/förkylnings- och luftvägssymtom har inte rätt att besöka kommunens verksamheter.
 • Barn/elever i förskola och skola som uppvisar symtom ska vara hemma. Barn/elever som varit hemma och sjuka, ska vara symtomfria från sjukdom i 48 timmar innan återgång till förskola/skola.
 • Besöksförbud råder på alla äldreboenden/särskilda boenden i Flens kommun.
 • Samtliga förvaltningar ska inta en restriktiv hållning till större möten av medarbetargrupper, till exempel där medarbetare från flera enheter samlas. Kommunchef beslutar för större möten som sker över förvaltningar.
 • FKAB kommer att begränsa sina besök i äldreboenden/särskilda boenden för att minska risken för smittspridning och gör en bedömning från fall till fall när det gäller fastighetsfrågor.
 • Öppet hus på Kulturskolan ställs in.
 • Näringslivsdagen på Hedenlunda slott ställs in.
 • Bygga, bo och hälsa-mässan kommer att skjutas upp till nästa år.
 • Fest i Flen 15-16 maj 2020 kommer inte att genomföras.
 • Distansundervisning för gymnasie- och vuxenutbildning införs fr o m 18 mars 2020 minst fram till påskhelgen. Ny bedömning görs varje vecka.

Nyhetsflödet under coronapandemin

Patienter som vårdas på sjukhus eller har behov av sjukhusvård med akut luftvägsinfektion utan känd orsak kommer att provtas för covid-19. Personer utan symptom ska inte provtas då resultatet inte är tillförlitligt avseende covid-19. Det innebär att du som invånare med milda symptom och inte behöver sjukhusvård ska stanna hemma och rekommenderas egenvård tills du är symtomfri. Du behöver inte kontakta 1177 vårdguiden.

Detta gäller oavsett om du har vistats utomlands eller har haft kontakt med personer som vistats utomlands. Personer som inte har symptom men som har varit i aktuella områden där smittspridning pågår eller i övriga världen där fall har konstaterats kan återgå till jobb och skola som vanligt eftersom smittrisken är minimal utan symptom.

Risken för smittspridning i Sverige är mycket hög och åtgärderna inriktas på korrekt omhändertagande av misstänkta fall.

Har du generella frågor om viruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, eller besöka krisinformation.se.

For information in Arabic, Persian, Somali, Tigrinya or Russian call 08-123 680 00 or visit krisinformation.se.

Folkhälsomyndighetens (FoHM) sida med frågor och svar uppdateras löpande. Sidan rekommenderas som faktakälla och den gäller även information om privata resor. Du hittar sidan via denna länk: Frågor och svar om covid-19

Även 1177 Vårdguiden har en informationssida om covid-19, klicka här för att komma till den.

Region Sörmland har på sin webbplats gjort en samlingssida om Coronaviruset, den hittar du här: Region Sörmland om Coronaviruset

Region Sörmland avråder från besök på de tre sjukhusen i region på grund av risken för smittspridning.

Stoppa smittan – vi avråder till besök på våra sjukhus

Nu hjälps vi åt att stoppa smittspridning! 💪- Tillsammans kan vi skydda personer som är extra utsatta för smitta! Gå inte till jobb, skola eller andra sociala sammanhang om du har luftvägssymtom, hosta eller feber. Träffa inte vänner om du, eller de, känner minsta tvekan i mående. Och tvätta händerna noga och ofta med tvål och varmt vatten, nys i armvecket. Hjälp till att skydda personer som riskerar att bli svårt sjuka. Tillsammans kan vi dämpa smittan, säger Magnus Johansson, divisionschef, Division Medicin på Region Sörmland.❗ För att skydda inneliggande patienter på våra sjukhus avråder vi nu från besök om det inte är absolut nödvändigt. Och om du som besökare är sjuk tillåter vi inte besök alls. ❗ Vi uppdaterar vår webbplats varje dag med aktuell information om och antal konstaterat smittade av coronaviruset, covid-19, i Sörmland: https://regionsormland.se/halsa-vard/information-om-coronaviruset-covid-19/

Publicerat av Region Sörmland Torsdag 12 mars 2020

Telefonnummer & information

Kommunens presstjänst
0157 – 43 00 37, 43 00 46
Öppen: 08.00-17.00 vardagar

Har du generella frågor om Covid-19? Ring 113 13 eller besök krisinformation.se

Information på andra språk (information in others languages)

National telephone line for questions about Covid-19. Call: 08 – 123 680 00

Företagarstöd med anledning av Covid-19

Stöd för god psykisk hälsa under en kris

Sidansvarig: Anton Cortinovis
Senast uppdaterad: 2020-07-24 10:27:37

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anton Cortinovis

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31

Magnus Ornhammar

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46

Ros-Mari Fältskog

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 37