Hoppa till huvudinnehåll
en tecknad bild av ett provrör med texten Covid-19

Information om Coronaviruset (Covid-19)

Här hittar du den senaste informationen gällande Covid-19 samt länkar till information från Folkhälsomyndigheten (FHM) och Region Sörmland. Flens kommun följer utvecklingen.

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14 december upphör de lokala allmänna råden att gälla. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du

 1. stanna hemma vid symtom på covid-19,
 2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
 3. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Begränsa nya nära kontakter

Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni

 1. undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid,
 2. och med fördel umgås utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel

Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.
Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i t.ex. butiker under längre tid än nödvändigt.

Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektiv-trafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du

 1. undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, och
 2. kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Läs mer om de skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webb

Restriktioner inför jul, nyår och trettonhelg

Den 8 december kom Folkhälsomyndigheten med restriktioner inför storhelgerna, läs mer genom att klicka här.

Max åtta personer får samlas

Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Läs mer om det här

Senaste informationen kring restriktioner och förbud

Krisinformation

Restriktioner vid besök på äldreboenden

Flens kommuns socialförvaltning avråder från icke nödvändiga besök på våra särskilda boenden för äldre och personer med demens samt korttidsboendet Heden i Malmköping. Detta innebär att om det finns möjlighet att ha kontakt digitalt, välj då detta alternativ.

Om du ändå behöver göra ett besök, vill vi att du:

 • Är helt frisk – du får inte ha några symtom på förkylning eller infektion.
 • Bokar tid med personalen på boendet, detta för att personalen ska kunna hjälpa till på bästa sätt.
 • Inte tar med för många besökare samtidigt för att möjliggöra det rekommenderade avståndet på 2 meter.

Testa barn för pågående Covid-19 infektion

Från 30 september är det möjligt för barn från 6 år och uppåt att testa sig för pågående Covid-19 infektion. Bokning av tid sker på samma sätt som för vuxna, via 1177.se och testproceduren är densamma vilket innebär egenprovtagning. För barn 6 – 12 år bokar vårdnadshavaren tid, ungdomar mellan 13 och 17 år kan boka sin tid själv med någon av de digitala e-legitimationerna, bank-id eller Freja+.

Valmöjligheterna är desamma som tidigare. En symtomfri person hämtar ut ett testkit på apotek, dit provet också återlämnas. Tid för provtagning bokas på teststationerna vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset i Eskilstuna eller så väljer man att få testmaterial hemkört till sin bostadsadress.

Skillnaden mot tidigare är att det nu handlar om barn från 6 års ålder vilket innebär att vårdnadshavare kan behöva hjälpa sitt barn med testet. Vid provtagningsstationerna i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm finns särskilda provtagningsutrymmen för barn och deras vårdnadshavare som kommer dit utan bil eller om det är svårt att genomföra testet i bilen.

Frågor och svar

Får jag ett intyg att visa upp i skolan? 

Nej, svaret som ges via 1177.se är det enda som lämnas. Där framgår om resultatet är positivt eller negativt. Barn med positivt resultat blir uppringd av vården och informerad om resultatet.

Om jag inte bor i närheten av de större orterna, vad gör jag då? 

Förutom de tidigare nämnda provtagningsalternativen finns även en mobil provtagningsbuss i Strängnäs och Trosa vissa dagar.

Måste man vara folkbokförd i Sörmland? 

Ja.

Vad kostar det att ta ett prov? 

Ingenting, det är avgiftsfritt.

Varför ska barn testas?

Skolbarn kan testas för att kunna återgå till skolan när barnet känner sig tillräckligt friskt. Syftet är att inte behöva utebli från undervisning längre än nödvändigt med hänsyn till barnets hälsotillstånd.

Varför går gränsen vid 6 år? 

Testningen är avsedd för skolbarn. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten gäller därför från förskoleklass.

Hur går ett test till? 

Liksom testerna för vuxna handlar även dessa om egenprovtagning. Med ett testkit topsar sig personen själv i näsa och svalg. Vårdnadshavare kan behöva vara behjälplig.

Är det vanligt att barn blir sjuka i covid-19? 

Nej, det är inte vanligt. I ett par regioner har barn testats sedan slutet av augusti och av flera hundra testade barn har bara en handfull fått ett positivt resultat.

Kan man testa sig när som helst? 

Nej, den som testas ska ha symtom för covid-19 som snuva, feber, magont.

Vad gör jag som inte kan logga in på 1177.se?

Saknas möjlighet att skaffa bank-id eller  Freja+ men mobiltelefon finns går det att skicka ett mail till:

Provtagning-Covid19@regionsormland.se 

Via en SMS- länk kan en bokning då göras. Saknas mobiltelefon kan man också ringa kontaktcenter i Region Sörmland för mer information.

Mer information

Har du generella frågor om Covid-19? Ring 113 13 eller besök krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens (FHM) sida med frågor och svar uppdateras löpande. Frågor och svar om covid-19.

Även 1177 Vårdguiden har en informationssida om covid-19, klicka här för att komma till den.

Region Sörmland har på sin webbplats gjort en samlingssida om Coronaviruset, den hittar du här: Region Sörmland om Coronaviruset.

Stöd för god psykisk hälsa under en kris.

Företagarstöd med anledning av Covid-19.

Klicka här för att komma till sidan med lättläst information om coronaviruset.

Här kan du följa Sveriges Radios nyhetsrapportering om coronaviruset på lätt svenska.

Här kan du följa SVT Nyhetstecken med teckenspråk om coronaviruset.

Other languages

Information from Flens kommun in others languages

Information from the Swedish public health government in other languages

National telephone line for questions about Covid-19. Call: 08 – 123 680 00 or visit krisinformation.se 

Sidansvarig: Anton Cortinovis
Senast uppdaterad: 2020-12-17 10:37:44

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anton Cortinovis

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31

Magnus Ornhammar

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46

Ros-Mari Fältskog

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 37