Hoppa till huvudinnehåll
en tecknad bild av ett provrör med texten Covid-19

Information om Coronaviruset

Här hittar du länkar till information från Folkhälsomyndigheten (FHM) och Region Sörmland gällande Coronaviruset covid-19. Flens kommun följer utvecklingen.

For information in other languages, click here.

Klicka här för att komma till sidan med lättläst information om coronaviruset.

Testa barn för pågående Covid-19 infektion

Från 30 september är det möjligt för barn från 6 år och uppåt att testa sig för pågående Covid-19 infektion. Bokning av tid sker på samma sätt som för vuxna, via 1177.se och testproceduren är densamma vilket innebär egenprovtagning. För barn 6 – 12 år bokar vårdnadshavaren tid, ungdomar mellan 13 och 17 år kan boka sin tid själv med någon av de digitala e-legitimationerna, bank-id eller Freja+.

Valmöjligheterna är desamma som tidigare. En symtomfri person hämtar ut ett testkit på apotek, dit provet också återlämnas. Tid för provtagning bokas på teststationerna vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset i Eskilstuna eller så väljer man att få testmaterial hemkört till sin bostadsadress.

Skillnaden mot tidigare är att det nu handlar om barn från 6 års ålder vilket innebär att vårdnadshavare kan behöva hjälpa sitt barn med testet. Vid provtagningsstationerna i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm finns särskilda provtagningsutrymmen för barn och deras vårdnadshavare som kommer dit utan bil eller om det är svårt att genomföra testet i bilen.

Frågor och svar

Får jag ett intyg att visa upp i skolan? 

Nej, svaret som ges via 1177.se är det enda som lämnas. Där framgår om resultatet är positivt eller negativt. Barn med positivt resultat blir uppringd av vården och informerad om resultatet.

Om jag inte bor i närheten av de större orterna, vad gör jag då? 

Förutom de tidigare nämnda provtagningsalternativen finns även en mobil provtagningsbuss i Strängnäs och Trosa vissa dagar.

Måste man vara folkbokförd i Sörmland? 

Ja.

Vad kostar det att ta ett prov? 

Ingenting, det är avgiftsfritt.

Varför ska barn testas?

Skolbarn kan testas för att kunna återgå till skolan när barnet känner sig tillräckligt friskt. Syftet är att inte behöva utebli från undervisning längre än nödvändigt med hänsyn till barnets hälsotillstånd.

Varför går gränsen vid 6 år? 

Testningen är avsedd för skolbarn. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten gäller därför från förskoleklass.

Hur går ett test till? 

Liksom testerna för vuxna handlar även dessa om egenprovtagning. Med ett testkit topsar sig personen själv i näsa och svalg. Vårdnadshavare kan behöva vara behjälplig.

Är det vanligt att barn blir sjuka i covid-19? 

Nej, det är inte vanligt. I ett par regioner har barn testats sedan slutet av augusti och av flera hundra testade barn har bara en handfull fått ett positivt resultat.

Kan man testa sig när som helst? 

Nej, den som testas ska ha symtom för covid-19 som snuva, feber, magont.

Vad gör jag som inte kan logga in på 1177.se?

Saknas möjlighet att skaffa bank-id eller  Freja+ men mobiltelefon finns går det att skicka ett mail till:

Provtagning-Covid19@regionsormland.se 

Via en SMS- länk kan en bokning då göras. Saknas mobiltelefon kan man också ringa kontaktcenter i Region Sörmland för mer information.

Rekommendationer för besök på äldreboenden

Den 1 oktober hävdes det generella besöksförbudet på äldreboenden som gällt sedan 1 april. Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för hur man kan förebygga smittspridning vid besök.

Personer över 70 år löper stor risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och när det är dags att planera ett besök på ett äldreboende finns det flera saker att tänka på. Så här kan du bidra för att minimera smittspridning:

 • Stanna hemma när du känner dig sjuk, även vid milda symtom.
 • Det är bättre att avstå från ett besök än att riskera att sprida smitta på boendet.
 • Tvätta händerna före, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Smittämnen kan fastna på händerna och spridas vidare när man tar någon i hand eller via föremål. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Håll avstånd vid besöket, både till andra personer som bor på boendet samt till personal och andra besökare. Tänk på att också begränsa den fysiska kontakten med den du besöker.

Skydda dig och andra från smittspridning – håll avstånd och ta personligt ansvar!

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

Har du generella frågor om viruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, eller besöka krisinformation.se.

For information in Arabic, Persian, Somali, Tigrinya or Russian call 08-123 680 00 or visit krisinformation.se.

Folkhälsomyndighetens (FHM) sida med frågor och svar uppdateras löpande. Sidan rekommenderas som faktakälla och den gäller även information om privata resor. Du hittar sidan via denna länk: Frågor och svar om covid-19.

Även 1177 Vårdguiden har en informationssida om covid-19, klicka här för att komma till den.

Region Sörmland har på sin webbplats gjort en samlingssida om Coronaviruset, den hittar du här: Region Sörmland om Coronaviruset

Region Sörmland avråder från besök på de tre sjukhusen i region på grund av risken för smittspridning.

Ansöka om statsbidrag för merkostnader pga Covid -19

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen Covid-19. Statsbidrag får även lämnas till regioner och kommuner för merkostnader då skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnats till en juridisk person eller enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) och som avser sådant som bidrag kan lämnas för enligt denna förordning.

Mer information om statsbidraget finns att läsa genom att klicka på denna länk: Socialstyrelsen

Statsbidraget kan sökas för merkostnader som regioner och kommuner haft under perioden 1 februari till 30 november 2020. Socialstyrelsen beräknar att fatta beslut om bidrag vid två tillfällen under året. Första beslutet om bidrag sker efter beredning av ansökningar som kommit in senast den 31 augusti och det andra beslutet om bidrag beräknas ske efter beredning av ansökningar som kommit in senast den 30 november.

Privata utförare kan inte själva ansöka om statsbidraget utan ansökan sker via kommunen där privat aktör utför kommunal angelägenhet. Flens kommun lämnar in en gemensam ansökan för såväl kommunala som privata utförare.

Om ni som privat utförare har haft merkostnader till följd av Covid-19 sker ansökan genom att ni fyller i och skriver under ansökningsblanketten i excel-format nedan.

Scanna in blanketten samt underlag och mejla dokumenten SENAST DEN 30 OKTOBER till följande mejladress: susanne.m.karlsson@flen.se

Observera att utdrag från redovisningen samt fakturor som styrker kostnaden ska scannas in och skickas med samma mejl som undertecknad ansökningsblankett. Privata utförare behöver endast inkomma med en ansökningsblankett för samtliga verksamheter och väljer själva vid vilket av de två ansökningstillfällena som ansökan skickas in.

Information samt blankett/anmälan till nästa tillfälle i november kommer att skickas ut senare under hösten.

Hjälp med hemkörning av mat/livsmedel

Detta gäller främst dig som med anledning av coronaviruset ska undvika att röra dig ute i större folksamlingar, alltså personer över 70 år och utpekade riskgrupper.

I första hand uppmanar vi dig att ta hjälp av anhöriga för att ordna med hemkörning av mat och livsmedel. Men det finns även andra alternativ om det inte går att lösa via nära och kära.

Vi har frågat våra handlare och restauranger vilka tjänster gällande hemkörning med mera som de erbjuder. Följande företag har svarat men notera att det kan finnas ytterligare företag med liknande tjänster som inte listas här.

Livsmedelsbutiker med hemkörning
Hemköp Malmköping
Torsdagar, mejla din beställning senast onsdag till fredrik.alexandersson@hemkop.se

Livsmedelsbutiker som erbjuder packning och avhämtning av färdiga matkassar
ICA Kvantum Flen – Packning för avhämtning
Matöppet Sparreholm – Packning för avhämtning
COOP Hälleforsnäs – Packning för avhämtning
Bettnabaren – Kontakta butiken för mer information

Restauranger med hemkörning
Lida Gård, Flens tätort, 0157-768351
MatMattes, 0157-51526
Mozzarella, Flens tätort, 070-4350392
Malmköpings Wärdshus, 0157-21400
Plevnagården, 0157-21660
Hotel Malmköping, Malmköpings tätort, 0157- 245 80
Bruksrestaurangen, Hälleforsnäs, 073-3260516 (minst 20 portioner)
Fabriken, Sparreholm, 070-3107404
Café Bysmedjan, Mellösa, 070-265 10 76
Flens Bowlingcafé, 070-2379957
Simons Restaurang, 0157-14333
Biliwi, 0157-12188, (vardagar 11-15)
Kungsvägskiosken, 0157-120 71

Enbart avhämtning
Pizzeria Venezia, 0157- 511 11

 

På nedan länkar kan du hitta fler leverantörer av matkassar

Matkassetopplistan

Bästa matkassen 2020

Åtgärder i Flens kommun för att dämpa smittspridning

 • Generellt ska personal inom Flens kommun vara symtomfri från sjukdom i 48 timmar innan återgång i tjänst.
 • Endast nödvändiga tjänsteresor får genomföras.
 • Möten på distans via digital teknik uppmuntras.
 • Personer med tecken på infektion/förkylnings- och luftvägssymtom har inte rätt att besöka kommunens verksamheter.
 • Barn/elever i förskola och skola som uppvisar symtom ska vara hemma. Barn/elever som varit hemma och sjuka, ska vara symtomfria från sjukdom i 48 timmar innan återgång till förskola/skola.
 • Besöksförbud råder på alla äldreboenden/särskilda boenden i Flens kommun.
 • Samtliga förvaltningar ska inta en restriktiv hållning till större möten av medarbetargrupper, till exempel där medarbetare från flera enheter samlas. Kommunchef beslutar för större möten som sker över förvaltningar.
 • FKAB kommer att begränsa sina besök i äldreboenden/särskilda boenden för att minska risken för smittspridning och gör en bedömning från fall till fall när det gäller fastighetsfrågor.
 • Öppet hus på Kulturskolan ställs in.
 • Näringslivsdagen på Hedenlunda slott ställs in.
 • Bygga, bo och hälsa-mässan kommer att skjutas upp till nästa år.
 • Fest i Flen 15-16 maj 2020 kommer inte att genomföras.
 • Distansundervisning för gymnasie- och vuxenutbildning införs fr o m 18 mars 2020 minst fram till påskhelgen. Ny bedömning görs varje vecka.

Nyhetsflödet på flen.se under pandemin mars – juni

 

Telefonnummer & information

Har du generella frågor om Covid-19? Ring 113 13 eller besök krisinformation.se

Information på andra språk (information in others languages)

National telephone line for questions about Covid-19. Call: 08 – 123 680 00

Företagarstöd med anledning av Covid-19

Stöd för god psykisk hälsa under en kris

Sidansvarig: Anton Cortinovis
Senast uppdaterad: 2020-10-01 15:06:39

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anton Cortinovis

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31

Magnus Ornhammar

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46

Ros-Mari Fältskog

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 37