Hoppa till huvudinnehåll
Skylt på ytterdörr med texten: STÄNGT på grund av CORONA

Det här gäller i Flens kommun

Flens kommun har med anledning av de Folkhälsomyndighetens restriktioner och ökande smittläge beslutat om nedanstående åtgärder.

Kommunala verksamheter som påverkas av de skärpta råden

  • För att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök i stadshuset så långt som möjligt genom att i första hand ta kontakt via telefon 0157-43 00 00 eller e-post flenskommun@flen.se
  • Simhallen tillåter max 30 personer samtidigt i simhall och omklädningsrum. Från och med den 2 oktober gäller max 40 personer.
  • Kalas kan bokas i simhall, ishall eller sporthall/gympasal kan åter bokas igen från och med 23 oktober.
  • Föreningsmöten (årsmöten, styrelsemöten, ledarträffar) i möteslokaler tillåts med max antal deltagare anpassat till lokalen för att hålla avstånd.
  • Vi avråder från icke nödvändiga besök på våra särskilda boenden för äldre och personer med demens samt korttidsboendet Heden. För alla besök som ska genomföras ska tid bokas med medarbetare på enheten för att minimera risken för smittspridning. Besökare måste vara fria från förkylningssymptom.
  • Dagverksamheten för personer med demenssjukdom som tidigare varit stängd har börjat öppna i liten utsträckning, med ett begränsat antal deltagare/dag.

Läs mer om vad som gäller vid idrottsaktiviteter

Från och med 2021-08-16 gäller nedanstående:

Tillåtet med träning, matcher och tävlingar utomhus för samtliga åldersgrupper med tillgång till omklädningsrum.
Inomhus tillåts träning, matcher och tävlingar för alla åldersgrupper med tillgång till omklädningsrum.
Uppmaning att byta om hemma före och efter aktiviteter!
Publik tillåts och det är upp till arrangerande förening att bedöma antalet för att kunna hålla avstånd.

Vid träning max en medföljande vuxen per deltagande barn i idrottslokalen.
Inga vuxna får vistas i entréer till idrottslokalerna under träning och match. Entrén är en passage till idrottslokal eller läktare.

Information om skola och förskola

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer. Här finns mer information om vad som gäller för skolverksamheterna framöver.

Här finner ni mer information från Folkhälsomyndigheten om vad som gäller Förskola och Skola
Här finner ni information från Smittskyddsläkaren på Region Sörmland om vad som gäller Förskola och Skola

Vi följer utvecklingen

Flens kommun följer noggrant utvecklingen kring smittspridning och läget i länet och landet. Följ oss för uppdateringar om vad som gäller i kommunens verksamheter.