Hoppa till huvudinnehåll
Skylt på ytterdörr med texten: STÄNGT på grund av CORONA

Det här gäller i Flens kommun

Flens kommun har med anledning av de skärpta råden beslutat om nedanstående åtgärder.

Kommunala verksamheter som påverkas av de skärpta råden

 • Vi avråder från icke nödvändiga besök på våra särskilda boenden för äldre och personer med demens samt korttidsboendet Heden. För alla besök som ska genomföras ska tid bokas med medarbetare på enheten för att minimera risken för smittspridning. Besökare måste vara fria från förkylningssymptom.
 • Dagverksamheten för personer med demenssjukdom håller stängt.
 • Folkbiblioteken har stängt för besök. Flens bibliotek har kiosköppet där hämtning och lämning av böcker och annan media kan göras. I Bettna, Hälleforsnäs, Malmköping, Sparreholm utökas service med hemkörning.  Sagostunder och bokcirklar genomförs digitalt. Läs mer på bibliotekens egna sidor
 • Konstgalleriet i Hälleforsnäs stänger för allmänheten.
 • Vecka 9 har högstadieskolan i Flen distansundervisning.  Från och med vecka 10, 2021 öppnar skolan upp för fysisk närundervisning på skolan enligt nedan:
  – Årskurs 9 har fysisk närundervisning på Stenhammarskolan måndag-onsdag och distans- och fjärrundervisning torsdag-fredag
  – Årskurs 7-8 har distans- och fjärrundervisning måndag-onsdag och fysisk närundervisning på Stenhammarskolan torsdag-fredag – Läs mer Information om skola och förskola
 • Fritidsgårdarna håller stängt till och med 14 mars 2021
 • Kulturskolan kommer att hållas öppen, men med begränsningen att undervisningen genomförs för barn som är 15 år (2005) och yngre.
 • Öppna förskolans verksamhet håller stängt till och med 14 februari 2021.
 • Litteraturfestivalen ställs in i den nuvarande formen och planeras om.
 • Simhallen och ishallen håller stängt för allmänheten, dvs ungdomar födda 2004 och äldre samt vuxna. Föreningsträningar för barn födda 2005 och senare tillåts i simhall, ishall och idrottshallar. Föräldrar och andra medföljare får inte beträda simhall, ishall, idrottshall eller entré till dessa.
 • Inga kalas kan bokas i simhall, ishall eller sporthall/gympasal eftersom vuxna från olika hushåll då träffas. Samma gäller även alla bokningar i idrottshallar.
 • Gymmet i Hammarvallen, som Actic driver, begränsar antalet besökare till max 15 åt gången.
 • Turistinformationen i Hälleforsnäs har begränsade öppettider. Läs mer på visitflen.se.
 • Prins Wilhelmgymnasiet återgår delvis till närundervisning med start vecka 6 enligt framtagen plan som kommuniceras via skolans interna kanaler till elever och vårdnadshavare. – Läs mer Information om skola och förskola

Receptionen i Stadshuset kommer att hållas öppen, men från och med måndag 9 november har vi färre personal som jobbar i växel/reception på plats. Den service vi erbjuder medborgare kan därför komma att tillhandahållas med någon fördröjning. Utrymmet vid receptionen; väntsal och entréhall begränsas till ett maxantal på 7 personer. För att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök så långt som möjligt genom att i första hand ta kontakt via telefon 0157-43 00 00 eller e-post flenskommun@flen.se

Vi följer utvecklingen

Flens kommun följer noggrant utvecklingen kring smittspridning och läget i länet och landet. Vi hoppas kunna välkomna besökare inom de berörda verksamheterna igen.

Det är viktigt att känna till att det även kan bli så att åtgärderna måste förlängas.

Kommunen kan även komma att behöva besluta om fler åtgärder. Följ oss för uppdateringar om vad som gäller i kommunens verksamheter.

Det här gäller för medarbetare inom Flens kommun

 • Fysiska möten ska undvikas i så lång utsträckning som möjligt. Möten ska i första hand ske digitalt. Behöver ett möte ske fysiskt ska det ske i en lokal där det går att hålla avstånd. Vid inget tillfälle under mötet får det uppstå trängsel.
 • Samtliga verksamheter ska möjliggöra distansarbete. Verksamhetens behov och arbetsuppgiftens karaktär avgör möjligheten och omfattningen. Planeringen av distansarbete ska ske i samverkan mellan medarbetare och chef. Det är viktigt att det finns beslutsmässighet på plats.
 • Nödvändiga utbildningar, konferenser, tillställningar, och arbetsplatsträffar ska i så lång utsträckningar som möjligt ske digitalt. Gäller det en utbildning, konferens, tillställning eller arbetsplatsträff som inte kan genomföras digitalt och som inte är nödvändig att genomföra, ska den ställas in.
 • Kommunala verksamheter som inte är samhällsbärande kan behöva stänga, alternativt begränsa öppettider eller begränsa antalet som får vistas i verksamheten.
 • Besök till kommunala verksamheter ska begränsas för att minska risk för smittspridning. Det kan handla om att ändra öppettider eller att besökaren istället får möjlighet till ett digitalt möte. Undantaget är besök där verksamheten behöver utföra ett fysiskt besök/möte.
 • Tjänsteresor ska där det är möjligt ställas in eller skjutas fram. Behöver en medarbetare delta på ett möte som ligger utanför sin normala arbetsplats ska medarbetaren om det är möjligt undvika resande som involverar andra personer utan i första hand välja att cykla eller promenera, i andra hand använda en av kommunens fordon. Resa med kollektivtrafik ska undvikas.