Hoppa till huvudinnehåll
Skylt på ytterdörr med texten: STÄNGT på grund av CORONA

Det här gäller i Flens kommun

Under torsdagen den 5 november meddelade Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Sörmland och Länsstyrelsen Södermanland att råden i länet kraftigt skärps. Flens kommun har med anledning av de skärpta råden nu beslutat om nedanstående åtgärder som gäller först och främst till och med 26 november.

Kommunala verksamheter som påverkas av de skärpta råden

 • Vi avråder från icke nödvändiga besök på våra särskilda boenden för äldre och personer med demens samt korttidsboendet Heden. För alla besök som ska genomföras ska tid bokas med medarbetare på enheten för att minimera risken för smittspridning. Besökare måste vara fria från förkylningssymptom.
 • Dagverksamheten för personer med demenssjukdom håller stängt.
 • Folkbiblioteken stänger för allmänheten. Flens bibliotek har kiosköppet med hämtning och lämning av böcker och annan media kan göras. I Bettna, Hälleforsnäs, Malmlöping, Sparreholm utökas service med hemkörning. Läs mer på bibliotekens egna sidor
 • Konstgalleriet i Hälleforsnäs stänger för allmänheten.
 • Fritidsgårdarna har från och med måndag 9/11 enbart öppet för de som är födda 2005 och senare. Gamingen är helt inställd.
 • Kulturskolan kommer att hållas öppen, men med begränsningen att undervisningen genomförs för barn som är 15 år (2005) och yngre.
 • Gymnasiet har öppet som vanligt från och med måndag 9/11.
 • Öppna förskolans verksamhet håller stängt under perioden.
 • Litteraturfestivalen ställs in i den nuvarande formen och planeras om.
 • Simhallen stängs för allmänheten från lördag 14 november. Simhallen håller fortsatt öppet för skolans simundervisning.
 • All verksamhet i idrottshallarna med deltagare födda tidigare än 2005 avbokas.
  • Vid aktivitet i idrottshall för grupper födda 2005 och senare är det bara tillträde för aktiva och ledare. Föräldrar och andra medföljare ska inte beträda idrottshallen.
 • Gymmet i Hammarvallen, som Actic driver, begränsar antalet besökare till max 15 åt gången.
 • Turistinformationen i Hälleforsnäs har begränsade öppettider. Läs mer på visitflen.se.

Receptionen i Stadshuset kommer att hållas öppen, men från och med måndag 9 november har vi färre personal som jobbar i växel/reception på plats. Den service vi erbjuder medborgare kan därför komma att tillhandahållas med någon fördröjning. För att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök så långt som möjligt genom att i första hand ta kontakt via telefon 0157-43 00 00 eller e-post flenskommun@flen.se

Vi följer utvecklingen

De skärpta råden gäller i första hand fram till och med den 26 november. Flens kommun följer noggrant utvecklingen kring smittspridning och läget i länet och landet. Vi hoppas kunna välkomna besökare inom de berörda verksamheterna igen.

Det är viktigt att känna till att det även kan bli så att åtgärderna måste förlängas.

Kommunen kan även komma att behöva besluta om fler åtgärder. Följ oss för uppdateringar om vad som gäller i kommunens verksamheter.

Det här gäller för medarbetare inom Flens kommun

 • Fysiska möten ska undvikas i så lång utsträckning som möjligt. Möten ska i första hand ske digitalt. Behöver ett möte ske fysiskt ska det ske i en lokal där det går att hålla avstånd. Vid inget tillfälle under mötet får det uppstå trängsel.
 • Samtliga verksamheter ska möjliggöra distansarbete. Verksamhetens behov och arbetsuppgiftens karaktär avgör möjligheten och omfattningen. Planeringen av distansarbete ska ske i samverkan mellan medarbetare och chef. Det är viktigt att det finns beslutsmässighet på plats.
 • Nödvändiga utbildningar, konferenser, tillställningar, och arbetsplatsträffar ska i så lång utsträckningar som möjligt ske digitalt. Gäller det en utbildning, konferens, tillställning eller arbetsplatsträff som inte kan genomföras digitalt och som inte är nödvändig att genomföra, ska den ställas in.
 • Kommunala verksamheter som inte är samhällsbärande kan behöva stänga, alternativt begränsa öppettider eller begränsa antalet som får vistas i verksamheten.
 • Besök till kommunala verksamheter ska begränsas för att minska risk för smittspridning. Det kan handla om att ändra öppettider eller att besökaren istället får möjlighet till ett digitalt möte. Undantaget är besök där verksamheten behöver utföra ett fysiskt besök/möte.
 • Tjänsteresor ska där det är möjligt ställas in eller skjutas fram. Behöver en medarbetare delta på ett möte som ligger utanför sin normala arbetsplats ska medarbetaren om det är möjligt undvika resande som involverar andra personer utan i första hand välja att cykla eller promenera, i andra hand använda en av kommunens fordon. Resa med kollektivtrafik ska undvikas.