Hoppa till huvudinnehåll
vaccinspruta

Vaccinering

Sedan början av 2021 pågår vaccineringen mot covid-19 i Sörmland och i Flens kommun.

Vaccin är det effektivaste sättet att minska covid-19-smittan i vårt samhälle samt för att undvika att bli allvarligt sjuk. All vaccination mot covid-19 är avgiftsfri och frivillig. Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19.

Region Sörmland ansvarar för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län. Läs mer om proceduren, vilka som erbjuds vaccin just nu, en tidplan för de olika faserna och statistik över hur många som fått vaccin, på regionens hemsida.

Bokningstelefon

Det finns en bokningstelefon för vaccination för de som inte kan boka via 1177.se, läs mer om den här.
Telefonlinjen är öppen måndag – torsdag 8-17 och fredagar 8-15. Numret är 016-10 40 44.

Information in other languages regarding booking phone

English

Information in Arabic or Somali

1177 vårdguiden har samlat frågor och svar kring vaccinering i Sörmland, du når sidan på denna länk: vaccinering.

Allmän information om vaccineringen mot Covid-19 finner du också på 1177 vårdguidens hemsida.

Tänk på att det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när allt fler blir vaccinerade. 

For information in other languages, click here.

Vaccinering Fas 4

Inför fas 4, som omfattar knappt 100 000 sörmlänningar 18 – 64 år, planeras att erbjuda vaccination i olika lokaler i länets alla nio kommuner. Lokalerna som Region Sörmland valt ut är för tillfället tomma eller inte möjliga att nyttja för ordinarie verksamhet på grund av den pågående pandemin. Lokalerna ska nu förberedas och kompletteras med den utrustning som krävs för att på kort tid vaccinera många människor. Det handlar bland annat om att möblera vaccinationsstationer och skapa coronasäkra flöden.

Privata vaccinatörer ska avlasta

Utöver vaccination i regionens regi pågår en upphandling av privata vaccinatörer. Detta för att avlasta regionens hälso- och sjukvård och samtidigt kunna erbjuda sörmlänningarna en snabb och smidig vaccinationsinsats. De lokaler som regionen valt ut att använda för vaccinationer är till viss del för att säkra vaccinationsplatser om externa leverantörer inte fyller behovet. Med ett större antal privata vaccinatörer kan regionens behov av att vaccinera minska.

Tidplan för vaccinering i fas 4

Vaccinering av fas fyra beräknas att starta i maj. Allt beroende på tillgång och leveranser av vaccin.

Amazon blir den lokal som används för vaccinering i Flens kommun

Lokal som är planerad att användas i Regionen Sörmlands egen vaccinering i Flens kommun:

Amazon, Parkgatan 3 i Flen

Kartbild med lokalen Amazon utpekad. Parkgatan 3, i Flen

 

Läs mer om vaccinering

Krisinformation.se samlar länkar till myndigheternas information om vaccinering mot covid-19. Här finns bland annat information om när du får vaccineras, om vaccinerna och hur du skyddar dig mot vaccinbedrägerier.

Krisinformation.se

Det kan finnas missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinet, vilket riskerar att i onödan skapa oro. Därför bemöter och förklarar Läkemedelsverket ett antal vanliga påståenden.

Läkemedelsverket

Sidansvarig: Anton Cortinovis
Senast uppdaterad: 2021-04-20 10:30:12

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Magnus Ornhammar

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46

Anton Cortinovis

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31