Hoppa till huvudinnehåll
Coronavirus

Information om covid-19

Här hittar du länkar till information gällande covid-19.

Tack vare den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten orsakar färre fall av allvarlig sjukdom har belastningen på sjukvården minskat. Den 9 februari 2022 togs de flesta pandemirestriktioner och allmänna råd bort och från och med 1 april klassas Covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Även om många restriktioner är borta gäller fortfarande vissa förhållningssätt och rekommendationer. Det gäller bland annat särskilda råd till ovaccinerade och att alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakt med andra.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

  • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar

Läs mer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och annan relevant information finns på deras hemsida.
Även krisinformation.se uppdaterar kontinuerligt kring pandemin.

Restriktioner vid besök på äldreboenden

Flens kommuns socialförvaltning avråder från icke nödvändiga besök på våra särskilda boenden för äldre och personer med demens samt korttidsboendet Heden i Malmköping. Detta innebär att om det finns möjlighet att ha kontakt digitalt, välj då detta alternativ.

Om du ändå behöver göra ett besök, vill vi att du:

  • Är helt frisk – du får inte ha några symtom på förkylning eller infektion.
  • Bokar tid med personalen på boendet, detta för att personalen ska kunna hjälpa till på bästa sätt.
  • Inte tar med för många besökare samtidigt för att möjliggöra det rekommenderade avståndet på 2 meter.

Covidbevis

Covidbevis eller covidpass är ett dokument som visar att du är vaccinerad mot covid-19. Det kan också visa om du har testat negativt eller tillfrisknat från covid-19.
Ett covidbevis kan exempelvis behövas vid resor utomlands eller om du ska gå på större evenemang.

Läs mer om hur du skaffar ett covidbevis:

Krisinformation.se
eller
E-hälsomyndigheten

Utskrift
Du som vill skriva ut ditt covidbevis i pappersform kan göra det till självkostnadspris i stadshusets reception.

Mer information

Generella frågor om Covid-19, ring 113 13 eller besök krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens (FHM) sida med frågor och svar om covid-19.

1177 Vårdguidens informationssida om covid-19, klicka här för att komma till den.

Region Sörmland om Coronaviruset.

Företagarstöd med anledning av Covid-19.

Här kan du ta del av lättläst information om coronaviruset.

Här kan du ta del av lättläst text med bildstöd.

Här kan du följa Sveriges Radios nyhetsrapportering om coronaviruset på lätt svenska.

Här kan du följa SVT Nyhetstecken med teckenspråk om coronaviruset.

Other languages

Information from the Swedish public health government in other languages

National telephone line for questions about Covid-19. Call: 08 – 123 680 00 or visit krisinformation.se 

Tillsyn

I och med att restriktionerna hävs 9 februari upphör Länsstyrelsens tillsyn kopplad till covid-19-lagen. Verksamhetsutövare kan fortsätta med frivilliga smittskyddsåtgärder.

Läs mer på Länsstyrelsen Södermanland läns hemsida.

Sidansvarig: Denise Karlsson
Senast uppdaterad: 2022-05-09 12:20:21

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Denise Karlsson

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31

Magnus Ornhammar

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46

Amanda Sundström

Kommunikationsstrateg

0157-43 00 04