Hoppa till huvudinnehåll
Coronavirus

Information om covid-19

Här hittar du information gällande covid-19 samt länkar till information från bland andra Folkhälsomyndigheten (FHM) och Region Sörmland. Flens kommun följer utvecklingen.

Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Allvarlig sjukdom har ökat kraftigt bland ovaccinerade. Även vaccinerade har på grund av omikron nu ett sämre skydd mot infektion, även om skyddet mot allvarlig sjukdom kvarstår som mycket gott. För att minska belastningen på hälso- och sjukvården införs fler tillfälliga åtgärder bland annat för restauranger, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd samt rekommendationer:

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
 • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar
 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser

Nya åtgärder som gäller från den 12 januari 2022:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
 • Mässor. För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
 • Serveringsställen. Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.
 • Vuxna personer. Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
 • Cuper och läger inomhus. Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
 • Vuxenutbildningar och lärosäten. För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.
 • Senaste informationen kring restriktioner och förbud

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer och annan relevant information på deras hemsida.

Även krisinformation.se uppdaterar kontinuerligt kring pandemin.

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder
För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 1. stanna hemma vid symtom på covid-19,
 2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion,
 3. hålla avstånd, och
 4. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, 1177.se och den regionala smittskyddsläkaren.

Smittskyddsåtgärder vid nya kontakter
Det är viktigt att vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Du bör därför:

 1. undvika att vara nära andra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och
 2. umgås utomhus och i mindre grupper

Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus. Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där.

Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta
Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektiv-trafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du:

 1. vidtar smittskyddsåtgärder vid nya kontakter under resan och på resmålet
 2. kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19. Vid resor till andra länder bör du iaktta särskild försiktighet samt hålla dig informerad om vilka regler och rekommendationer som gäller vid inresa i Sverige.

Sörmlandstrafiken har samlat all information till resenärer angående Coronaviruset på denna sida.

Vid utlandsvistelse
Folkhälsomyndigheten påminner om att hålla avstånd och umgås i en mindre krets när du befinner dig utanför Sverige. Det är även viktigt att testa sig vid hemkomst samt minimera kontakter den närmaste veckan efter hemkomsten. Alla som inte är fullvaccinerade och som har rest utanför Norden rekommenderas att testa sig även utan symptom.

För dig som är vaccinerad
Är du fullvaccinerad eller har fått en dos och det har gått tre veckor har du betydligt mindre risk att smittas och drabbas av allvarlig sjukdom. Risken är därmed också lägre att smitta andra men risken är inte noll. Därför bör du även fortsättningsvis hålla dig till de allmänna rekommendationerna i samhället och umgås smittsäkert i sammanhang där du träffar nya kontakter, i synnerhet om de inte är vaccinerade eller om de tillhör riskgrupp.

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta
Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Tillfällig covid-19 lag

Regeringen har en samlingssida för frågor och svar kring den tillfälliga pandemilagen. Ni finner den via nedan länk.

Pandemilagen

Vård- och omsorgsverksamheter

Flens kommun rapporterar veckovis bekräftade fall av covid-19 inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet. Eftersom smitta omfattas av patientsekretessen uttalar vi oss inte om enskilda brukares hälsotillstånd.

I diagrammet nedan redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom kommunens samtliga vård- och omsorgsverksamheter.

Covid-19 fall i Flen kommuns vård- och omsorgsverksamheter år 2022

Klicka på bilden för att se den i större format

Klicka här för att se lägesrapporteringar mellan vecka 46 år 2020 till och med vecka 21 år 2021.

Restriktioner vid besök på äldreboenden

Flens kommuns socialförvaltning avråder från icke nödvändiga besök på våra särskilda boenden för äldre och personer med demens samt korttidsboendet Heden i Malmköping. Detta innebär att om det finns möjlighet att ha kontakt digitalt, välj då detta alternativ.

Om du ändå behöver göra ett besök, vill vi att du:

 • Är helt frisk – du får inte ha några symtom på förkylning eller infektion.
 • Bokar tid med personalen på boendet, detta för att personalen ska kunna hjälpa till på bästa sätt.
 • Inte tar med för många besökare samtidigt för att möjliggöra det rekommenderade avståndet på 2 meter.

Mer information

Har du generella frågor om Covid-19? Ring 113 13 eller besök krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens (FHM) sida med frågor och svar uppdateras löpande. Frågor och svar om covid-19.

Även 1177 Vårdguiden har en informationssida om covid-19, klicka här för att komma till den.

Region Sörmland har på sin webbplats gjort en samlingssida om Coronaviruset, den hittar du här: Region Sörmland om Coronaviruset.

Stöd för god psykisk hälsa under en kris.

Företagarstöd med anledning av Covid-19.

Klicka här för att komma till sidan med lättläst information om coronaviruset.

Här kan du följa Sveriges Radios nyhetsrapportering om coronaviruset på lätt svenska.

Här kan du följa SVT Nyhetstecken med teckenspråk om coronaviruset.

Other languages

Information from Flens kommun in others languages

Information from the Swedish public health government in other languages

National telephone line for questions about Covid-19. Call: 08 – 123 680 00 or visit krisinformation.se 

Sidansvarig: Anton Cortinovis
Senast uppdaterad: 2022-01-14 09:20:51

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anton Cortinovis

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31

Magnus Ornhammar

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46

Amanda Sundström

Kommunikationsstrateg

0157-43 00 04