Hoppa till huvudinnehåll

Friska arbetsplatser

Vi som arbetar i Flens kommun finns till för många olika grupper av människor. Gemensamt för alla som kommer i kontakt med kommunens tjänster är att de alltid förväntar sig god service.

Vi som arbetar i Flens kommun består också av olika arbetsgrupper med olika uppdrag. Gemensamt för oss är att vi står för en stor del av samhällsservicen. Hos oss finns bland annat vi som tar om barn och äldre, vi som räddar liv och egendom, vi som håller koll på skatteutgifterna och utvecklar vår service och våra tjänster.

En förutsättning för att leverera god service är att vi som jobbar i Flens kommun ska trivas och vara trygga i vår arbetssituation. Vi har därför bestämt oss för att utveckla det främjande och förebyggande arbetet i våra verksamheter. Detta gör vi genom att satsa på organisatoriska friskfaktorer som ska bidra till att Flens kommun är en frisk arbetsplats.

Vi som arbetsgivare har höga ambitioner. Med frisk arbetsplats menar vi bland annat att alla medarbetare ska ha tydliga uppdrag, så att det är lätt att förstå vad som krävs för att lyckas i vardagen och skapa värde för dem vi är till för. Vi ska skapa rätt förutsättningar för framtiden genom systematiskt kompetensutveckling och ha en tillåtande kultur där vi vill och vågar testa nya idéer.

I filmen nedan berättar kommunchef Håkan Bergsten och HR-chef Joakim Danielsson om arbetet. Är du intresserad av att höra mer om vår satsning? Kontakta då Joakim Danielsson på joakim.danielsson@flen.se.

Ledarskap och medarbetarskap

Våra chefer leder verksamheterna och ger medarbetare möjlighet att synas, utvecklas och delta aktivt i utveckling. Flens kommun har ett chefskap som är styrande och fokuserar på att ge riktning, utveckla strategier och bygga den organisation som krävs för att nå målen. Cheferna ska även ge medarbetare mandat att agera i vardagen.

Det ledarskap som gäller i kommunen är ett utvecklande ledarskap som innebär att föregå med gott exempel, inspirera och motivera samt visa en personlig omtanke. Ledarskapet ska vara tydligt och ge kontinuerlig återkoppling på utfört arbete.

Vi har också förväntningar på våra medarbetare. Vårt medarbetarskap innebär att var och en som jobbar i Flens kommun har ansvar för att skapa goda relationer och ett arbetsklimat som utgår från att alla gör, och vill göra, ett bra arbete. Alla medarbetare hos oss har en viktig roll som kunskapsbärare och representanter för verksamheten. Detta medför ett ansvar att hålla sig informerad och att informera andra om sådant som är viktigt uppdraget och för verksamheten. Vi förväntar oss också att våra medarbetare ska förstå behoven hos dem som vi är till för och utifrån den förståelsen anpassa sitt bemötande och sina prioriteringar. Vi tror på våra medarbetare!

Har du vilja och mod att ta ansvar? Vår jobbsida med lediga tjänster uppdateras kontinuerligt. Håll därför utkik där efter ditt nästa jobb hos oss eller prenumerera på våra lediga tjänster för att få notiser om när aktuella tjänster publiceras.

Är du nyfiken på Flens kommun som plats?

På vår sida på nykommun.se finns all information om vår kommun som plats att vistas i (extern länk).