Hoppa till huvudinnehåll

Grafiska riktlinjer

De grafiska riktlinjerna ska underlätta profileringen av kommunen som Sörmlands hjärta och skapa positiva associationer till Sörmland. Symbolen kan användas av alla som vill - företag, organisationer och föreningar. 

De grafiska riktlinjerna är ett hjälpmedel när det gäller att nå ut med kommunikationen

Kommunorganisationen använder sin kommunlogotyp med stadsvapnet i sin tjänsteutövning. Det ska vara lätt för omvärlden att se vilka verksamheter som bedrivs i kommunal regi.

Har du frågor om de grafiska riktlinjerna som du inte finner svar på här eller i den grafiska handboken, kontakta i så fall kommunens kommunikationsavdelning.

Visionssymbolen – Sörmlands hjärta

Ett varumärke upplevs och definieras av omvärlden.

Varumärket Flens kommun omfattar både organisationen och det geografiska området med kommunens alla orter. Hur vi uppfattas beror på hur vi som lever och verkar här fyller det med innehåll – inifrån och ut.

Att arbeta varumärkesorienterat innebär att vi hela tiden frågar oss om vi bidragit till att fylla Sörmlands hjärta med rätt innehåll. Visionssymbolen förstärker visionens budskap; Flens kommun – Sörmlands hjärta. Budskapet utgår från kommunens geografiska placering i länet och ger alla aktörer i kommunen en möjlighet att tolka hjärtat och fylla det med innehåll.

Verksamhetsutveckling är kommunens viktigaste bidrag i varumärkesarbetet, bland annat genom en effektivare organisation, bemötande och gemensam värdegrund. Det handlar också om de politiska besluten.

Ansvaret för hur Flens kommun uppfattas av omvärlden är inte ett ansvar som kommunorganisationen ensam äger. Ingen äger varumärket men alla och alla är en del av det. Det ägs av kommuninvånare, företagare och organisationer gemensamt. Kommunens roll är att initiera, driva och erbjuda möjligheter att ansluta till arbetet och bidra till en samsyn, identitet och stolthet hos alla aktörer.

Alla företag, föreningar och organisationer med flera, får använda symbolen Sörmlands hjärta i valfri färg. Kontakta kommunikationsenheten för att ta del av symbolen.

Kontakt

Kommunikationsavdelningen
0157 – 43 00 00 (Kontaktcenter)
kommunikation@flen.se


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Hanna Majehag

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 37

Sofia Rutgård

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46

Amanda Sundström

Kommunikationsstrateg

0157-43 00 04