Hoppa till huvudinnehåll

Grafiska riktlinjer

Invånarna i Flens kommun skapade först en gemensam vision – Sörmlands hjärta.

Visionen har nu klätts i en dräkt vars utseende ska synliggöra visionen och det den står för. Arbetet har förankrats hos unga, bygderåd och företagare för att vi ska bli tydligare i vår visuella kommunikation.

De grafiska riktlinjerna ska underlätta profileringen av kommunen som Sörmlands hjärta och skapa positiva associationer till Sörmland. Symbolen kan användas av alla som vill – företag, organisationer och föreningar. Låg- och högupplösta filer hittar längst ner på denna sida. Den finns i två versioner, med eller utan texten Flens kommun.

Kommunorganisationen använder sin kommunlogotyp med stadsvapnet i sin tjänsteutövning. Det ska vara lätt för omvärlden att se vilka verksamheter som bedrivs i kommunal regi. Den får nu en mer formell prägel.

De grafiska riktlinjerna är ett hjälpmedel när det gäller att nå ut med kommunikationen. Varumärkesboken antogs av kommunfullmäktige 2014-08-28 som då beslutade att varumärkesboken får rollen som ett styrdokument. Du hittar även den längst ner på denna sida.

Har du frågor om de grafiska riktlinjerna som du inte finner svar på här eller i varumärkesboken, kontakta i så fall kommunens kommunikationsavdelning. Kontaktuppgifter finner du till höger och nedan.

Kontakt

Kommunikationsavdelningen
0157 – 43 00 00 (Kontaktcenter)
kommunikation@flen.se


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Hanna Majehag

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 37

Magnus Ornhammar

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46

Amanda Sundström

Kommunikationsstrateg

0157-43 00 04