Hoppa till huvudinnehåll
Bild från Flens kommuns facebooksida

Sociala medier

Utvecklingen av sociala medier går snabbt framåt. Nya kanaler och tekniker för att kommunicera dyker upp. Flens kommun deltar i utvecklingen genom att bland annat använda Facebook, Instagram eller Linkedin.

Facebook och Instagram är sociala nätverk där man kommunicerar med vänner, organisationer, företag eller kommuner. Att bli medlem är gratis.

Facebook

Instagram

Linkedin

Tänk på följande
Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, till Flens kommun via Facebook, Instagram eller Linkedin. Information och bilder är där synliga för alla. Skicka istället sådana uppgifter med vanlig e-post, telefon eller brev.

Flens kommun på Facebook

Kommunikation handlar om möten där människor utbyter idéer och utvecklar tankar. Via Facebook kan Flens kommun nå nya målgrupper samt kommunicera och ta del av människors tankar och synpunkter. Likaså erbjuder kanalen snabb och lättillgänglig information för kommunens medborgare.

Inlägg som kränker enskilda personers integritet får inte läggas upp på Flens kommuns Facebooksida. Sådant material tas bort.

Flens kommuns Facebooksida

Facebooksidor inom Flens kommun

Flens kommun på Instagram

Instagram är ett socialt nätverk där den huvudsakliga kommunikationen går ut på att dela med sig av bilder och korta videoklipp. På Instagram visar Flens kommun hur det är att bo, verka och leva i kommunen och håller samtidigt kontakt med invånarna genom kanalen.

Flens kommuns Instagramkonto

Instagramkonton inom Flens kommun


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Hanna Majehag

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 37

Sofia Rutgård

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46

Amanda Sundström

Kommunikationsstrateg

0157-43 00 04