Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse för Flens kommuns webbplats

Flens kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur flen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service. Eftersom kommunens grafiska profil inte helt uppfyller de krav på kontrast som ställs i WCAG 2.1 kan besökare aktivera ett högkontrastläge från sidan anpassa webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver information från flen.se i något annat format kan du kontakta kommunen. Svarstiden är normalt 48 timmar.

Du kan också ta kontakt på följande sätt:

E-post: kommunikation@flen.se
Tfn: 0157-43 00 00 (vxl)

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid:

  • Dokument – Visning av dokument, eftersom samtliga dokument inte tillgänglighetsanpassats före publicering.  Alternativt förfarande: kontakta kommunikation@flen.se, eller enligt kontaktuppgifter på respektive sida för att få dokumentet skickat i ett annat format.
  • Flöden – Visning av media som inhämtas via ett API från en tredje part, eftersom tredje part styr över vilken data som kan hämtas via ett API så kan vissa attribut, exempelvis alt-texter, saknas.

Åtgärder
Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 28 februari 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Flens kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Kallelser, protokoll och styrdokument – publicerade efter den 23 september 2018 uppfyller inte samtliga krav på tillgängliga dokument. Vi saknar i dagsläget resurser för att åtgärda problemen i dessa dokument. Alternativt förfarande: Kontakta Kommunstyrelsens kansli: ks@flen.se för att få tillgång till ett dokument i ett annat format.
  • Blanketter – publicerade efter den 23 september 2018 uppfyller inte samtliga krav på tillgängliga dokument. Vi saknar i dagsläget resurser för att åtgärda problemen med dessa dokument. Alternativt förfarande: Kontakta kommunikation@flen.se för att få tillgång till ett dokument i ett annat format.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning med hjälp av vår webbplatsleverantör Pigment.se av flen.se. Senaste bedömningen gjordes den 05/09/2019 och är godkänd av Rose-Marie Fältskog, kommunikationsstrateg.

Granskningsmetod: Manuell och automatisk granskning


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Hanna Majehag

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 37