Hoppa till huvudinnehåll
Undervisning i lågstadieklass

Förskola och skola

På denna sida finns information kring vilken rätt till utbildning som flyktingar från Ukraina har.

Rätt till förskola

Om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket har de rätt till förskola på samma villkor som för svenska medborgare. Barn i åldrarna 1-12 har rätt till plats inom förskola och fritidshem om vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar, är arbetslös (och aktivt söker arbete enligt 9 § lagen om arbetslöshetsförsäkring) eller är föräldraledig och omfattas av föräldraledighetslagen.

Allmän förskola
Alla barn i åldrarna 3-5 har rätt till det som kallas allmän förskola från och med augusti det år barnet fyller tre år. För allmän förskola finns inget krav på sysselsättning i form av arbete eller studier. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan som brukar fördelas på tre timmar per dag. Verksamheten är avgiftsfri, måltider ingår inte.

Öppen förskola

På Familjecentralen i Flen finns en öppen förskola som erbjuder en avgiftsfri pedagogisk gruppverksamhet för barn som inte är inskrivna i förskola. På öppna förskolan är både vuxna och barn delaktiga i verksamheten. Ni får leka, sjunga och träffa andra barn och vuxna. Vi erbjuder gratis frukt till alla barn. Se öppettider och läs mer om öppna förskolan på denna sida.

Rätt till grundskola

Om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket har familjen rätt till grundskola och kan göra ansökan. Kontakta Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen för frågor om ansökan etc.
buk@edu.flen.se

Rätt till gymnasieskola

Precis som i fallet med förskola och grundskola gäller det att familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket för att ha rätt till gymnasieskola. Dessutom måste ungdomen påbörja gymnasieutbildningen innan 18 års ålder.

Rätt till Vuxenutbildning och SFI

Asylsökande eller personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har inte rätt till svenska för invandrare (SFI) eller annan kommunal vuxenutbildning.

Viktigt - registrera sig

En förutsättning för att kunna få rätt till stöd, exempelvis i form av utbildning, är att man registrerar sig hos Migrationsverket.

Registrering kan göras både fysiskt och digitalt, läs mer på denna sida.

Sidansvarig: Håkan Bergsten
Senast uppdaterad: 2022-08-09 13:22:56

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Sara Branegård

Social hållbarhetsstrateg

0157-43 00 47

Sofia Rutgård

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46

Henrik Ljungqvist

Verksamhetschef för förskola, grundskola, gymnasium och måltidsservice

0157-43 02 29