Hoppa till huvudinnehåll

Organisation förskole- och skolkök

Måltidsservice serverar måltider vid 8 förskolor, sex grundskolor och ett gymnasium.

Måltidsservice ledning

Måltidschef: Monica Holm

Kökschef: Per Kålbäck

Måltidssamordnare: AnnaKarin Karlsson

Måltidssamordnare: Lotta Abbedal

Medarbetare i köken

18 Kockar

24 Biträden

Centralkök

Centralkök  är benämningen för kök där maten tillagas till den egna enheten och för leverans till andra mottagnings- eller serveringskök. Det finns tre centralkök inom Måltidsservice. Centralköket Flen (Stenhammarskolan), centralköket Hälleforsnäs (Bruksskolan), centralköket Malmköping (Heden)

Tillagningskök

Tillagningskök är benämningen för kök där maten tillagas till den egna enheten.  Det finns tre tillagningskök inom Måltidsservice vid förskolorna Brogetorp, Björkliden samt vid Bettna skola

Mottagningskök

Mottagningskök är benämningen för kök där huvudkomponenten tillagas vid och levereras från centralköket. I mottagningsköket kokas ris, pasta, potatis och det bereds grönsaker till salladsbuffén utöver att tillaga frukost och mellanmål. Det finns åtta mottagningskök inom Måltidsservice, vid förskolorna Knekten, Kungsfågeln, Sjögården, Tallbacken, Tomtebo samt vid Stenhammarskolan F-3, Kyrkskolan och Malmaskolan.

Serveringskök

Serveringskök är benämningen för kök där allting till lunchmåltiden levereras från centralköket. Det finns ett serveringskök inom Måltidsservice, vid PW gymnasiet i Lästen.

Förskolekök

Förskolor med eget tillagningskök:

 • Björkliden
 • Brogetorp
 • Mårbacka (Bettnaskolans kök)

Förskolor med mottagningskök som får leverans från centralköket Flen:

 • Knekten
 • Kungsfågeln
 • Sjögården
 • Tomtebo

Förskolor med mottagningskök som får leverans från centralköket Hälleforsnäs:

 • Tallbacken

Grundskolekök

Grundskolor med eget tillagningskök:

 • Bettnaskolan
 • Bruksskolan  (Centralköket Hälleforsnäs)
 • Stenhammarskolan årskurs 4-9 (Centralköket Flen)

Grundskolor med mottagningskök som får leverans från centralköket Flen:

 • Stenhammarskolan, förskoleklass – årskurs 3
 • Kyrkskolan
 • Malmaskolan

Gymnasiekök

Gymnasium med serveringskök som får leverans från centralköket Flen

 • Prins Wilhelm (PW)

 


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Monika Holm

Måltidschef

0157-43 16 00

Per Kålbäck

Kökschef

0157 – 43 16 01

Lotta Abbedal

Måltidssamordnare

0157 - 43 16 31