Hoppa till huvudinnehåll

Specialkost & anpassade måltider

Information om specialkost och anpassade måltider vid skola och förskola

Ansökan om specialkost och anpassad måltid

Alla kan inte äta all mat…

… en del barn och elever behöver specialkost eller anpassade måltider

Vadå specialkost? Och vad menas med anpassad måltid? Vi reder ut begreppen…

Specialkost serveras till de barn och elever som har medicinska skäl som gör att de inte kan äta alla livsmedel. Allergi och intolerans är exempel på medicinska skäl.

Med anpassad måltid avses anpassningar som görs utifrån diskrimineringslagstiftningen och som anses nödvändiga för att barnet/eleven ska klara sin studiegång i skolan eller vistelse i förskolan. Det handlar exempelvis om barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som kan ha behov av anpassningar av mat och/eller måltidsmiljö. Även valet att äta en helt växtbaserad kost (vegankost) räknas som anpassad måltid.

År 2020 tog branschföreningen Kost & Näring fram nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola. Rekommendationerna är ett bra hjälpmedel i vårt arbete och många vårdnadshavare samt skol- och förskolepersonal skulle nog också kunna ha nytta av att läsa dem.

För att bli serverad något annat än den ordinarie måltiden vi erbjuder behöver vårdnadshavare fylla i ett kostintyg och lämna in det till förskolan/skolan. Det är rektor som sedan beslutar om ansökan beviljas.

Våra kockar gör sitt bästa för att specialkosten ska vara så lik den ordinarie maten som möjligt – och minst lika god och nyttig. Vi vill att alla ska bli glada av maten och inte känna sig annorlunda för att man inte kan äta allt. Det är viktigt.

Alla barn på förskolor och elever på skolor erbjuds varje dag två olika maträtter till lunch. Det ena alternativet innehåller aldrig kött, fisk eller fågel, men kan innehålla mjölk och ägg.

Vill någon äta helt växtbaserat (vegankost) behöver det beviljas av rektor. Varför? För att förskolan/skolan behöver känna till att någon utesluter många livsmedelsgrupper och bry sig om att maten i förskola/skola kompletteras på ett bra sätt.

En del barn/elever har svårt för att äta det vi serverar i vårt ordinarie utbud och dessa kan beviljas att få äta från vår alternativa meny, vi kallar den Egen meny. Vår Egen meny består av sex olika maträtter och barnet/eleven serveras de maträtter som fungerar för den. Att få äta mat enligt vår Egen meny kan underlätta vissa barns/elevers möjlighet att klara av sin förskole-/skoldag. Vill man äta från vårt ordinarie utbud någon gång ibland, trots att man beviljats Egen meny, får man gärna göra det. Huvudsaken är att man äter.

En del barn/elever kan äta den ordinarie maten, men behöver få den separerad. Det kan vi också ordna. Då får man exempelvis kyckling, sås och ris och inte kycklinggryta och ris som övriga barn/elever.

De anpassningar vi gör är för barnens och elevernas bästa. Vi vill att alla våra gäster ska känna måltidsglädje när de äter våra måltider. Mer information finns att läsa i Flens kommuns måltidspolicy som är antagen av kommunfullmäktige.