Hoppa till huvudinnehåll
Bildkollage med runda cirklar förställande kor på bete, rädisor i en hand, en blå dörr med skylt: Potatis och ägg, Får i en hage

Sörmländsk måltidsglädje

Under 2020 deltog Flens kommun i ett utvecklingsprogram “KliMATval” där vi undersökte hur vi kan underlätta för livsmedelsproducenter i Sörmland att leverera till kommunen.

Sörmländsk måltidsglädje ska ge ökad kunskap

Kommunen har särskilt avsatta medel för ekologiska, svenska och lokalproducerade livsmedel där 3 % livsmedel producerade i Sörmland ska upprätthållas som andel av de totala livsmedelsinköpen. För att kunna köpa in livsmedel utanför gällande livsmedelsavtal ska kommunernas olika verksamheter kunna ha utbyten med de lokala producenterna ur ett pedagogiskt syfte.

I projektet togs därför kontakt med livsmedelsproducenter i Sörmland som är intresserade av att sälja livsmedel till kommunen och som kan tänka sig att att delta i pedagogiska aktiviteter. Till exempel studiebesök.

Till att börja med ville vi förstå hur livsmedelsproducenternas verklighet ser ut, till exempel vilka de säljer till, vad de ser för hinder och möjligheter när det gäller att sälja till kommunen, och hur de tänker kring hållbarhet, miljö och klimat i sin produktion.

Avslutningsvis provade vi på lösningar för att fler sörmländska livsmedelsproducenter ska kunna sälja till kommunen, detta i kombination med pedagogiska aktiviteter för barn och unga. Detta gjordes bland annat genom att fritidsgårdar i kommunen besökte lokala producenter och producerade filmer, se nedan.

Här kan du läsa mer om Mat och måltider i Flens kommun

Om utvecklingsprogrammet

KliMATval var ett utvecklingsprogram som förenar den senaste forskningen om mat och miljö med metoder för användardriven innovation/tjänstedesign. Deltagande team fick stöd av forskare i klimat och miljö från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och utbildare och coacher i tjänstedesign och innovation från Innovationsguiden. Tema var matens roll för hälsa och miljö. Programmet pågick mellan april och november 2020.

Filmer

Kontakt

Projektledare
Josefin Smeds
0157-43 00 44
josefin.smeds@flen.se