Hoppa till huvudinnehåll
Bildkollage med runda cirklar förställande kor på bete, rädisor i en hand, en blå dörr med skylt: Potatis och ägg, Får i en hage

Sörmländsk måltidsglädje

Flens kommun har blivit uttagna till ett utvecklingsprogram där vi ska undersöka hur vi kan underlätta för livsmedelsproducenter i Sörmland att leverera till kommunen.

Sörmländsk måltidsglädje ska ge ökad kunskap

Kommunen har särskilt avsatta medel för ekologiska, svenska och lokalproducerade livsmedel där 3 % livsmedel producerade i Sörmland ska upprätthållas som andel av de totala livsmedelsinköpen. För att kunna köpa in livsmedel utanför gällande livsmedelsavtal ska kommunernas olika verksamheter kunna ha utbyten med de lokala producenterna ur ett pedagogiskt syfte.

Vi vill nu komma i kontakt med livsmedelsproducenter i Sörmland som är intresserade av att sälja livsmedel till kommunen och som kan tänka sig att att delta i pedagogiska aktiviteter. Till exempel studiebesök.

Till att börja med vill vi förstå hur livsmedelsproducenternas verklighet ser ut, till exempel vilka de säljer till idag, vad de ser för hinder och möjligheter när det gäller att sälja till kommunen, och hur de tänker kring hållbarhet, miljö och klimat i sin produktion.

I nästa steg ska vi tillsammans prova på lösningar för att fler sörmländska livsmedelsproducenter ska kunna sälja till kommunen, detta i kombination med pedagogiska aktiviteter för barn och unga.

Om utvecklingsprogrammet

KliMATval är ett utvecklingsprogram som förenar den senaste forskningen om mat och miljö med metoder för användardriven innovation/tjänstedesign. Deltagande team får stöd av forskare i klimat och miljö från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och utbildare och coacher i tjänstedesign och innovation från Innovationsguiden. Tema är matens roll för hälsa och miljö. Programmet pågår mellan april och november 2020.

Flens kommuns måltidsservice livsmedelsinköp idag

År 2019 var 47 % av alla livsmedelsinköp ekologiska.
År 2019 var 35 % av alla livsmedelsinköp svenska och ekologiska
År 2019 var 97 % av alla köttinköp svenskt kött.

Här kan du läsa mer om Mat och måltider i Flens kommun

Filmer

Kontakt

Projektledare
Josefin Smeds
0157-43 00 44
josefin.smeds@flen.se