Förskola & skola

I Sverige finns det skola och omsorg för alla barn. Här kan du läsa om vad som finns i Flens kommun.

Förskola

I Flen finns både förskolor och annan pedagogisk omsorg. Här kan du välja mellan elva kommunala förskolor, kommunala familjedaghem och sju fristående förskolor.

Förskolan stimulerar barnens lärande och utveckling och arbetar med språk, kultur, miljö och jämställdhet. Förskolan är öppen mellan klockan 6.00 och 18.00 och gör det möjligt för dig som vårdnadshavare att studera eller arbeta. Läs mer om förskolor här.

Grundskola

I Flens kommun finns åtta kommunala grundskolor och fyra friskolor. Ditt barn har rätt att börja i grundskolan vid sex års ålder. I Sverige har vi skolplikt, som är både en rättighet och en skyldighet. Det betyder att eleverna har rätt till utbildning i grundskolan, men också att de ska delta i det som skolan ordnar. Skolan har ansvar för att på bästa sätt ge nyanlända elever möjlighet till integration så att de kan skapa sig en framtid i Sverige. Skolan ska också erbjuda alla individer en utbildning som passar dem utifrån deras behov och förutsättningar. Läs mer om skolor här.

Gymnasieskola

Du som avslutat grundskolan i Sverige har rätt till en treårig gymnasieutbildning.

I Flens kommun finns en gymnasieskola, Prins Wilhelmgymnasiet, där cirka nio program erbjuds. Om det program du vill söka till inte erbjuds där finns det fler program att söka i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Du kan också söka till gymnasieskolor i hela landet som har riksintag samt till alla friskolor.

Eftersom godkänt betyg i svenska är ett krav för att gå på ett nationellt program (t.ex. samhällsprogrammet) är det oftast individuella programmets språkintroduktion som är aktuellt för nyanlända elever i gymnasieålder. Läs mer om gymnasieskolan här.