Foto: Lasse Skog/Bildtjänst

Utbildning & jobb

Vårt mål är att du ska få ett jobb så fort som möjligt och vi tror att svenska språket i kontakt med arbetsmarknaden är ett viktigt steg på vägen. Här finns information om hur du kan få hjälp på vägen till jobb och egen försörjning.

Nyanländ i Sverige

Arbetsförmedlingen ger dig som nyanländ stöd och hjälp att hitta rätt väg in i samhället och arbetsmarknaden.Vissa har etableringsersättning. Etableringsersättning innebär att du får ekonomiskt stöd från Försäkringskassan i två år, där du har en etableringsplan som du och din handläggare har kommit överens om. Planen ska hjälpa dig att hitta din väg till försörjning i Sverige. Nästan alla etableringsplaner innehåller SFI-studier, svenska för invandrare.

Lära sig svenska

Svenska språket är viktigt att lära sig för att du ska ha lättare för att få arbete i Sverige.

I Flens kommun finns SFI på Komvux. Alla elever på olika nivåer finns i samma skola. Efter godkänt resultat i SFI D, kan du börja grundläggande svenska som andraspråk. Att läsa SFI och andra svenska kurser kostar ingenting. Vid grundläggande- och gymnasiekurser (Komvux) kan kostnad för läroböcker tillkomma.

Som komplement till SFI och grundläggande svenska finns kursen grundläggande Samhällskunskap. Du behöver kunna lite svenska för att läsa kursen. Kursen ger dig kunskap om svenska samhället och mer språkträning.

Mottagningsenheten Kompassen i Flens kommun stödjer dig också att finna en svensk språkvän. Språkvännen kan hjälpa dig att träna svenska och få inblick i svenska samhället.

Yrkesutbildning och Komvux

En yrkesutbildning ger dig en chans till arbete och egen försörjning. Bra kompetens får du genom en yrkesutbildning hos Komvux eller en yrkeshögskoleutbildning. För att gå en yrkesutbildning hos Komvux krävs minst godkänt betyg i grundläggande svenska som andraspråk. För yrkeshögskolan krävs svenska som andraspråk 1 och ibland även kurs 2 på gymnasienivå.

Praktik

Förutom din handläggare på Arbetsförmedlingen, SFI-lärare, språkvän, kan du även träffa en studie- och yrkesvägledare för mer individuell vägledning och information. Det är bra att sätta upp egna mål för att få framgång. Att praktisera på en arbetsplats gör att du snabbare lär dig svenska språket. Du får även lära dig om hur arbetsmarknaden i Sverige ser ut och om kulturen på en arbetsplats. Läs mer om praktik här.