Hoppa till huvudinnehåll
Stadshuset i Flen

Kommunens organisation

Kommunen är organiserad i nämnder/styrelser, förvaltningar, bolag och kommunala råd.

Nämnderna ansvarar för den service som kommunen tillhandahåller, med utgångspunkt från gällande lagar och förordningar. Nämnderna fattar också egna beslut inom sina respektive specialområden och de prioriterar hur budgeten ska fördelas inom den egna verksamheten.

Förvaltningarna utför kommunens tjänster enligt uppdrag från nämnderna. De hjälper också nämnder och styrelser med att utreda och planera.

Organisationsskiss

 

 

 

 

 

 

 

Klicka för större bild.

Politisk organisation

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och representerar kommuninvånarna. Ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år i allmänna val.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten har även möjlighet att följa sammanträdet via webbsändning.

Läs mer om kommunfullmäktige

Nämnder, styrelser & råd

Utöver kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns ett antal nämnder som är specialiserade inom olika områden.

Kommunens nämnder, styrelser och råd

Förvaltningar

Kommunens verksamhet är indelad i fyra förvaltningar:

Sidansvarig: Håkan Bergsten
Senast uppdaterad: 2023-01-27 15:06:58

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.