Hoppa till huvudinnehåll

Barn-, utbildnings- & kulturförvaltningen

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningens verksamheter omfattar Förskolor, Grundskolor, Gymnasieskola, Elevhälsa, Bibliotek och kultur, Fritidsgårdar och Fritidsklubbar, Kulturskola och Måltidsservice.

Barn-, utbildnings och kulturkontorets uppgift är att vara en styrande, stödjande och samordnande länk mellan Barn-, utbildnings- och kulturnämnden och kommunens olika förskolor och skolor. Barn-, utbildnings- och kulturkontorets personal arbetar med utredning, planering, samordning, uppföljning och utvärdering.

Organisation

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen är organiserad i nio områden. Varje område leds av en chef/rektor med ansvar för områdets verksamhet, ekonomi och personal.

Förskola

Förskolan tar emot barn i åldern 1 – 5 år. Barngrupperna i kommunen organiseras på olika sätt; som småbarnsgrupper för de yngsta förskolebarnen eller som syskongrupper för barn i åldrarna 1 – 5 år.

Fritidshem

Fritidshem tar emot barn från 6 års ålder och fram till och med sommarlovet det år barnet slutar skolans år 3. Skolbarnet vistas i fritidshemmet under den skolfria delen av dagen samt under lovdagar och ferier. Fritidshemmen i kommunen är integrerade i skolans lokaler.

Fritidsklubb

Fritidsklubb vänder sig till barn i skolans årskurs 4 – 6. I Flen, Malmköping och Hälleforsnäs är verksamheten förlagd till fritidsgårdarna. På övriga orter är fritidsklubbarna integrerade i fritidshemmens verksamhet.

Lovdagsomsorg

Lovdagsomsorg erbjuds skolbarn som endast behöver barnomsorg under lovdagar som infaller fr o m höstterminens start och t o m vårterminens slut.

Enskilt driven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Utöver den kommunala förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen finns verksamheten i enskild regi. Den enskilda verksamheten drivs med kommunala bidrag och förekommer i kommunen som föräldra- eller personalkooperativ eller i stiftelseform.

Grundskola

I Flens kommun finns sju kommunala grundskolor. Tre av dem har undervisning från förskoleklass till skolår 6, två har undervisning från förskoleklass till skolår 3, en för skolår 4-6 och en för elever i skolår 7-9. Alla kommunala grundskolor med undervisning från förskoleklass har även fritidshem för barn i åldern 6 – 9 år.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola. Gymnasieskolan består av nationella program, lärlingsprogram och individuella program. Flens egen gymnasieskola, Prins Wilhelmgymnasiet, invigdes i augusti 1999.

Kulturskola

Kulturskolan erbjuder musik- dans och dramaundervisning. Undervisningen är frivillig och avgiftsfri. Kulturskolan samverkar dessutom ofta med skolor och förskolor i olika former av kulturarrangemang.

Fristående skolor

Utöver den kommunala skolverksamheten finns fyra fristående grundskolor. De fristående skolorna är riksrekryterande och finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner.

Övergripande resurser

Verkar för att varje elev ges möjligheter till inlärning på sina villkor. Arbetar förebyggande med att förhindra/minska till exempel skolk, missbruk och konflikter.

Kontakt

Postadress
Flens kommun
642 81 Flen

Besöksadress
Sveavägen 1
Flen

E-post
buk@edu.flen.se


Kontaktuppgifter till chefer och medarbetare på förvaltningskontoret

Barn-, utbildning- och kulturchef
Lena Furén
Telefon: 0157-43 02 00
E-post:lena.furen@edu.flen.se

Verksamhetschef skola, förskola, måltidservice
Henrik Ljungqvist
Telefon: 0157-43 02 29
E-post: henrik.ljungqvist@edu.flen.se

Kontorschef
Simon Herlitz
Telefon: 0157-43 02 26
E-post: simon.herlitz@edu.flen.se

Process- och kvalitetschef
Åsa Andersson
Telefon: 0157 – 43 02 05
E-post: asa.andersson@edu.flen.se

Nämndsekreterare
Sabina Dernelid
Telefon: 0157 – 43 02 06
E-post: buk@edu.flen.se

Systemförvaltare
Pernilla Åhlin
Telefon: 0157 – 43 02 09
E-post: pernilla.ahlin@flen.se

Barnomsorgshandläggare
Magnus Sandberg
Telefon: 0157 – 43 02 01
E-post: magnus.sandberg@flen.se

Skolskjutssamordnare
Jerry Wahlstedt
Telefon: 0157-43 02 18
E-post: skolskjuts@flen.se

Utredare och säkerhetsstrateg
Jessica Tallklint Lundquist
Telefon: 0157 – 43 02 08
E-post: jessica.tallklint@flen.se

Ekonom
Ahmed Jassim
Telefon: 0157-43 02 02
E-post: ahmed.thamer.jassim.jassim@edu.flen.se

Lokalsamordnare
Peter Holm
Telefon: 0157-43 02 23
E-post: peter.holm@flen.se

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2023-01-19 14:59:56

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lena Furén

Barn-, utbildning- och kulturchef

0157 – 43 02 00