Socialförvaltningen

Socialförvaltningen i Flen hjälper människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver olika former av stöd.

Socialförvaltningen i Flen hjälper människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver olika former av stöd.

Organisation

Socialförvaltningen verkställer de beslut som fattas av Socialnämnden och bedriver övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde. I Flen finns arbetsmarknadsenhet och vuxenutbildning under nämndens område. Direkt under förvaltningsledningen lyder medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och stabsfunktionen som har hand om planering, ekonomi och personal. Socialförvaltningens verksamhet är indelad i fyra verksamhetsområden:

 • Avdelningen för Egen Försörjning
  Avdelningschef: Jenny Demervall
 • Avdelningen för Äldreomsorg
  Avdelningschef: Camilla Söderman
 • Avdelningen för Funktionsnedsättning
  Avdelningschef: Petra Kruse
 • Avdelningen för Individ och Familj
  Avdelnignschef: Magdalena Palmcrantz
Sidansvarig: Annika Larsson Maspers
Senast uppdaterad: 2017-10-19 08:18:31

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Annika Larsson Maspers

TF Socialförvaltningschef

0157-43 03 30

Camilla Söderman

Avdelningschef äldreomsorgen

0157 - 43 03 37

Maria Rosenqvist

TF Avdelningschef Funktionsnedsättning

0157 - 43 03 39

Magdalena Palmcrantz

Avdelningschef IoF

0157 - 43 03 60