Hoppa till huvudinnehåll

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen i Flen hjälper människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver olika former av stöd.

Socialförvaltningen i Flen hjälper människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver olika former av stöd.

Organisation

Socialförvaltningen verkställer de beslut som fattas av Socialnämnden och bedriver övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde. I Flen finns arbetsmarknads och integrationsenheten och vuxenutbildning under nämndens område. Direkt under förvaltningsledningen lyder medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och stabsfunktionen som har hand om planering, ekonomi och personal. Socialförvaltningens verksamhet är indelad i fyra verksamhetsområden:

 • Avdelningen för Egen Försörjning
  Avdelningschef: Jenny Demervall
 • Avdelningen för Äldreomsorg
  Avdelningschef: Camilla Söderman
 • Avdelningen för Funktionsnedsättning
  Avdelningschef: Petra Kruse
 • Avdelningen för Individ och Familj
  Avdelnignschef: Magdalena Palmcrantz

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Maria Rosenqvist

TF Avdelningschef Funktionsnedsättning

0157 - 43 03 39

Magdalena Palmcrantz

Avdelningschef Individ och familjeomsorg

0157 - 43 03 60