Hoppa till huvudinnehåll

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen i Flen hjälper människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver olika former av stöd.

Socialförvaltningen i Flen hjälper människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver olika former av stöd.

Organisation

Socialförvaltningen verkställer de beslut som fattas av Socialnämnden och bedriver övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde. I Flen finns arbetsmarknads och integrationsenheten och vuxenutbildning under nämndens område. Direkt under förvaltningsledningen lyder medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och stabsfunktionen som har hand om planering, ekonomi och personal. Socialförvaltningens verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden:

 

  • Avdelningen för Äldreomsorg
    Avdelningschef: Berit Åhammar
  • Avdelningen för Myndighet och Uppdrag funktionsnedsättning
    Avdelningschef: Maria Rosenqvist
  • Avdelningen för Individ och Familj
    Avdelnignschef: Jimi Caftemo

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Iris Pettersson

Förvaltningschef socialförvaltning

0157 - 43 03 30

Maria Rosenqvist

Avdelningschef Myndighet och Uppdrag funktionsnedsättning

0157 - 43 03 39

Berit Åhammar

Avdelningschef äldreomsorg

0157 - 43 03 42