Hoppa till huvudinnehåll
Kollage av ortsbilder av konstnärerna Inger Linnea Carlsson och Christina Lindblom

Konstnärer: Inger Linnea Carlsson och Christina Lindblom

Ortsutveckling

Ortsutveckling är en del av Färdplan Flen, det vill säga kommunens långsiktiga arbete med kommun- och varumärkesutveckling. Ortsutvecklingen ska bidra till positiv utveckling genom att de olika kommundelarna stärks och till att Flens kommuns vision kan närmas. I visionen lyfts orternas särprägel fram som en av kommunens stoltheter.

Färdplan Flen

Ortsutveckling, numera även benämnt bygd och ort i balans, syftar till att effektivisera kommunens arbete genom samverkan med förenings-, näringsliv och medborgare för att på så sätt utveckla gemensamma och kostnadseffektiva lösningar i viktiga utvecklingsfrågor. Arbetet innebär dessutom ökade möjligheter för medborgarna att påverka kommunens beslut och de faktiska förutsättningarna för utveckling i respektive ort.

Flens kommun har arbetat med ortsutveckling sedan 2009 och arbetet har haft många positiva effekter. Ortsutveckling har bl.a. bidragit till att:

  • fler ortsbor har engagerat sig för sin orts utveckling
  • nya idéer och lösningar har fötts och genomförts
  • ”vi-känsla” på orterna har förbättrats genom gemensamt arbete och gemensamma mål
  • samarbetet mellan kommunen och ortens föreningar, näringsliv och invånare har förbättrats
  • gemensam kraftsamling har gett större effekt, 1+1=3

Organisation
Arbetet drevs som projekt fram till 2013 och från och med 2014 är ortsutveckling en del av kommunens ordinarie verksamhet. Tjänstemän samordnar arbetet och en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från samtliga förvaltningar träffas för att stämma av vad som hänt och vad som är på gång. Arbetsgruppen i sin tur samarbetar med ortsborna som vill vara med i ortsutvecklingsarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande för lyckat resultat!

Välkomstskyltar

Alla orter i kommunen har välkomstskyltar med de ortsmotiv som du kan se högst upp sidan. Arbetet har gjorts i samverkan med Skyltgruppen i Bygdenätverket i Sörmlands hjärta. En del orter har ett budskap på skyltarna, vilka tagits fram av det lokala bygderådet. Placering har skett i samråd med Skyltgruppen och i förekommande fall markägare.

Motiven gjordes 2006 av konstnärerna Inger Linnea Carlsson och Christina Lindblom och innehåller 16 motiv. De skildrar Vadsbro, Mellösa, Sparreholm, Malmköping, Flen, Sparreholm, Skebokvarn, Hälleforsnäs, Båven och olika platser på landsbygden. Motiven har en stor spännvidd och visar upp bygden med ett färgrikt och enkelt bildspråk.

I mitten av 2000-talet presenterade konstnärerna sin idé för kommunen; de ville göra infarterna till Flen och Flens centrum mer attraktiva genom att måla olika motiv från kommunen och visa upp dem på en plats. Idén fick ett varmt mottagande och kommuninvånarna bjöds in att lämna förslag på lämpliga motiv via kommunens hemsida. Motiven placerades utmed järnvägsspåret vid järnvägsstationen och invigdes 2006. Pendlare och tågresenärer skulle på det sättet få en bra bild av det vackra landskapet. Det var då motiven döptes till ”järnvägskonsten” i folkmun. De började senare användas på välkomstskyltar vid infarter till de olika orterna i kommunen. Vi är stolta över våra välkomstskyltar som väckt så många positiva reaktioner. Konstcollagen används enbart av Flens kommun.

Vi använder ortsbilderna i profilerande sammanhang tillsammans med visionssymbolen Sörmlands hjärta för att bygga identitet och gemenskap.

Vill du vara med?

Alla som vill vara med och påverka och driva orternas utveckling är välkomna med i arbetet!
Kontakta oss och meddela vilken ort du bor på så kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med en grupp som är verksam på din ort:

carl-fredrik.swenson@flen.se
Tel: 0157-43 09 62

jessica.ekermann@flen.se
Tel: 0157-43 00 02

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2023-01-13 10:55:15

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62