Hoppa till huvudinnehåll
Kollage av ortsbilder av konstnärerna Inger Linnea Carlsson och Christina Lindblom

Konstnärer: Inger Linnea Carlsson och Christina Lindblom

Ortsutveckling – bygd och ort i balans

Ortsutveckling är en del av Färdplan Flen, det vill säga kommunens långsiktiga arbete med kommun- och varumärkesutveckling. Ortsutvecklingen ska bidra till positiv utveckling genom att de olika kommundelarna stärks och till att Flens kommuns vision kan närmas. I visionen lyfts orternas särprägel fram som en av kommunens stoltheter.

Färdplan Flen

Ortsutveckling, numera även benämnt bygd och ort i balans, syftar till att effektivisera kommunens arbete genom samverkan med förenings-, näringsliv och medborgare för att på så sätt utveckla gemensamma och kostnadseffektiva lösningar i viktiga utvecklingsfrågor. Arbetet innebär dessutom ökade möjligheter för medborgarna att påverka kommunens beslut och de faktiska förutsättningarna för utveckling i respektive ort.

Flens kommun har arbetat med ortsutveckling sedan 2009 och arbetet har haft många positiva effekter. Ortsutveckling har bl.a. bidragit till att:

  • fler ortsbor har engagerat sig för sin orts utveckling
  • nya idéer och lösningar har fötts och genomförts
  • ”vi-känsla” på orterna har förbättrats genom gemensamt arbete och gemensamma mål
  • samarbetet mellan kommunen och ortens föreningar, näringsliv och invånare har förbättrats
  • gemensam kraftsamling har gett större effekt, 1+1=3

Organisation
Arbetet drevs som projekt fram till 2013 och från och med 2014 är ortsutveckling en del av kommunens ordinarie verksamhet. Tjänstemän samordnar arbetet och en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från samtliga förvaltningar träffas för att stämma av vad som hänt och vad som är på gång. Arbetsgruppen i sin tur samarbetar med ortsborna som vill vara med i ortsutvecklingsarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande för lyckat resultat!

Vill du vara med?

Alla som vill vara med och påverka och driva orternas utveckling är välkomna med i arbetet!
Kontakta oss och meddela vilken ort du bor på så kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med en grupp som är verksam på din ort:

carl-fredrik.swenson@flen.se
Tel: 0157-43 09 62

jessica.ekermann@flen.se
Tel: 0157-43 00 02

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2021-06-28 08:46:26

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62