Aktuellt

Trygghetsvandring genomförd i Bettna
Den 14 november 2016 hölls en trygghetsvandring i Bettna. Tiotalet ortsbor gick runt i samhället tillsammans med representanter från kommunen och Polisen. Rapport från trygghetsvandringen hittar du här nedan.

Senaste stormötet hölls 160831 i Bettna Föreningsborg.

På mötet diskuterades Översiktsplan för Bettna, som är en del av den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP). En översiktsplan ligger som grund för framtida vatten- och markanvändning. Läs mer om detta här.
Det informerades även om bygglov för utökning av Lappetorps HVB-hem. Lappetorp har sedan många år en enhet i Bettna och planerar utökning med ytterligare en enhet. Representanter från HVB-hemmet var på plats och berättade om sin verksamhet och planer.
Mötet avslutades med diskussioner om framtida fiberutbyggnad. Kommunens nytillträdde stadsnätschef Håkan Franzén informerade om läget och besvarade frågor tillsammans med Bettna fibers styrelse.

 

…………………………………………………..

Vision och handlingsplan för Bettna har klubbats av kommunfullmäktige. Till höger kan du läsa hela handlingsplanen, se vilken vision som den leder mot samt vilka byggstenar som den vilar på.

Klicka nedan för att hitta dokumentation från tidigare möten.

Dokumentation Kommunikationer och bredband

Dokumentation Näringsliv

Dokumentation Trafik, skyltar och belysning

Dokumentation Samlingsplatser

Dokumentation från Stormöten

Dokumentation från Samordningsgruppen

Bettnas vision 2019

Bettna är navet för ett gott och tryggt liv mellan stad och landsbygd
Vi delar kunskaper och utvecklas tillsammans
Här är alla synliga och har ett gemensamt ansvar för varandra och bygden
Här finns lättillgänglig information om den goda servicen för alla
Här finns en engagerad samverkan mellan boende, företag och föreningar som skapar en stark ”Bettna anda”

Här kan du läsa Bettnas handlingsplan i sin helhet:

 

 

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2017-03-07 14:45:06

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann Administrativ samordnare 0157- 43 00 02
Carl-Fredrik Swenson Avdelningschef Fritid 0157 - 43 09 62