Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt

Workshop Den levande parken

8 dec 2016 hölls en workshop där de anlitade konsulterna från Mareld Landskapsarkitekter och AL Studio presenterade sina förslag på den levande parken. Nu tillsätts en projektgrupp för att jobba vidare med förslagen och att dela in arbetet i etapper. Att bygga om en stadspark är ett projekt över flera år och vi räknar med tre år till att börja med. Tre år innebär inte en helt ny stadspark utan det tar längre tid än så.

Senaste stormötet i Flen hölls 160906 i Skjortans cafeteria.

På mötet gjordes en uppföljning av Flens handlingsplan med fokus på ”Den Levande parken”, Gårdsjön samt kartläggande av vandringsstråk med inriktning på historiska platser.
Britt-Marie Andersson från Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterade de förslag som arbetats fram av externa konsulter och justerats efter en workshop med inbjudna medborgare och tjänstemän tidigare i somras. Konsulterna och tjänstemännen kommer nu att arbeta vidare med förverkligandet av Den Levande parken.
Vid Gårdsjön finns tidiga planer på anläggning av en sittbrygga/trätrapp vid gångpromenaden på Gårdsjövägen, nedanför Salstagatan.
Gruppen som jobbar med att kartlägga vandringsstråk med inriktning på historiska platser kring tätorten redovisade för sitt arbete att ta ut GPS-koordinater för exempelvis gamla torp och ruiner. Förhoppningen är att de ska ha hunnit sammanställa minst en vandring innan slutet av året, för att tillgängliggöra för allmänheten i form av tryckta kartor.
………………………………………………………..
160622 hölls en workshop i stadshuset kring Den Levande parken (Sveaparken och Prins Wilhelms torg). Tre alternativa förslag presenterades av anlitade arkitekter och diskuterades sedan i grupp med kommuntjänstemän och intresserade invånare, med ett åldersspann mellan 17 och 70 år. Det kom många spontana reaktioner på förslagen. Kommunen kommer tillsammans med arkitekterna att jobba vidare med utformningen av området utifrån de synpunkter och förslag som kom upp under mötet.
……………………………………………………….
Efter att Flens vision och handlingsplan blivit antagen av Kommunfullmäktige hösten 2015 pågår nu arbetet med att förverkliga åtgärderna i handlingsplanen.

All dokumentation från stormöten, arbetsgrupper med mera har tagits bort med hänvisning till GDPR, General Data Protection Regulation, den nya dataskyddslagen. Vill du få tag i anteckningar eller protokoll från tidigare möten kontaktar du sidansvarig.

Flens stads vision 2019

Flen, staden mellan sjöarna, är en attraktiv och naturskön mötesplats i hjärtat av Sörmland.
Vår historia, vårt kulturarv och mångfalden är tillgångar för stadens utveckling.
Vi som bor i Flens stad engagerar oss och påverkar stadens framtid.
Vi är stolta över vår stad!

Här kan du läsa Flens stads handlingsplan i sin helhet:

 

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2019-10-14 13:41:08

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62