Arbetsgrupper

Efter stormötet den 28 april 2013 bildades tre arbetsgrupper för det fortsatta arbetet med ortsutveckling i Flens tätort.
Arbetsgrupperna arbetade med teman Kultur och fritid, Centrum och näringslivutveckling samt Stadsmiljö.
Arbetsgrupperna träffas även fortsättningsvis men sedan 151208 i nya konstellationer och jobbar vidare med åtgärderna i handlingsplanen. Grupperna som hittills bildats är ”Den levande parken”, ”Historievandrarna”, ”Gårdsjön” och ”IT-café”.
Vissa förslag som lyfts fram kan bli så kallade Quickfix-projekt (lite mindre, enklare åtgärder som någon av arbetsgrupperna kan söka Quickfix-medel för att genomföra). Till exempel så är tillkomsten av de  runda gula annonspelarna i centrum resultatet från ett Quickfix-projekt.

Den levande parken

Monica Falk
monicafalk@icloud.com

Britt-Marie Andersson
britt-marie.andersson@flen.se
0157-430 300


Historievandrarna

Christer Uddin
christer.uddin@telia.com


Gårdsjön

Jessica Ekermann
jessica_ekermann@yahoo.se


IT-café

Bo Johansson
bojohansson@telia.com

 

Kontakt

Alla som vill vara med och påverka och driva orternas utveckling är välkomna med i arbetet!

Kontakta oss och meddela vilken ort du bor på så kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med en grupp som är verksam på din ort:

carl-fredrik.swenson@flen.se
Tel: 0157-43 09 62

jessica.ekermann@flen.se
Tel: 0157-43 00 02

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2016-06-22 08:55:50

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62