Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgrupper

Ortsutveckling Hälleforsnäs startade den 6 april 2011 då Hälleforsnäs samarbetskommitté bjöd in kommunrepresentanter och ortsbor till ett stormöte. Drygt 80 Hälleforsnäsbor deltog i mötet där ideerna om ortens utveckling var många och kreativa.

Bland idéerna från ortsborna fanns exempelvis att utveckla bruksområdet vidare, bygga gång- och cykelbana genom orten samt anlägga promenadstråk runt Brukssjön. Kultur var ett annat område som diskuterades livligt och deltagarna såg framför sig hur Hälleforsnäs genom att utveckla musik- och teaterutbudet kommer att bli landets kulturhuvudstad år 2019!

Efter det inledande stormötet bildades fyra arbetsgrupper som förutom ortsbor bestod av två tjänstemän från Flens kommun. De fyra arbetsgrupperna blev: ”Kultur och fritid”, ”Näringsliv, service och marknadsföring”, ”Trafik, boendemiljö och natur” och ”Vision”. Dessa jobbade fram en vision och en handlingsplan, vilken till största delarna är genomförd.

Kontakt

Alla som vill vara med och påverka och driva orternas utveckling är välkomna med i arbetet!

Kontakta oss och meddela vilken ort du bor på så kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med en grupp som är verksam på din ort:

carl-fredrik.swenson@flen.se
Tel: 0157-43 09 62

jessica.ekermann@flen.se
Tel: 0157-43 00 02

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2016-06-22 09:18:57

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62