Arbetsgrupper

Malmköping organiserade sig initialt i tre arbetsgrupper: ”Fysisk miljö, trafik och gator”, ”Varumärke och handel” samt ”Boendemiljö och näringslivsutveckling”.

Ortsborna valde efter stormötet i februari 2015 att fokusera på ”Rädda Hosjön” och ”Torgets framtida utformning” samt ”Turism och destinationsutveckling”.

Sedan höst/vintern 2017 har en ny grupp skapats som kallar sig Malmköpings Samråds- och Ortsutvecklingsgrupp. Ämnen som diskuteras är bland annat Heden, Landsvägsgatan, halkbekämpning, belysning och informationsskyltar. Gruppen kommer inledningsvis att träffa representanter från kommunen under fyra planerade möten under vintern och våren 2018.

 

Hjälp oss att uppdatera nedan information. Om kontaktuppgifter inte stämmer eller om någon lämnat grupperna, vänligen meddela oss.

 

Malmköpings Samråds- och Ortsutvecklingsgrupp

Jill Dunker
Tel: 0707 -98 62 70
jill.dunker@gmail.com

 

Rädda Hosjön

Jack Rydberg
Tel: 0157-217 84 eller 070-575 9791
jack@malmkopingscamping.se

Börje Johansson
Tel: 0157- 214 68 eller 076-2334064
borje-impala-59@hotmail.com

 

Torgets framtida utformning

Jan Andersson
janpedagog@hotmail.com
Tel: 073-200 94 70

 

Turism och destinationsutveckling

Pernilla Hagström
Turismansvarig
Tel: 0157-190 15 eller 070-6597707
pernilla.hagstrom@flen.se

Nalle Remnélius
Tel: 070-712 59 47
nalle@remnelius.se

Kontakt

Alla som vill vara med och påverka och driva orternas utveckling är välkomna med i arbetet!

Kontakta oss och meddela vilken ort du bor på så kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med en grupp som är verksam på din ort:

carl-fredrik.swenson@flen.se
Tel: 0157-43 09 62

jessica.ekermann@flen.se
Tel: 0157-43 00 02

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2018-06-29 10:45:40

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62