Hoppa till huvudinnehåll
Mellösa ortskonst

Mellösa

Ortsnamnet anses vara en sammansättning av orden ”maedhal” och ”lösa” i betydelsen ”i mitten belägen” respektive ”äng/betesmark”.

Mellösa är beläget cirka 5 km norr om Flen. Orten ligger i en gammal kulturbygd där skogsbygden omkring var bebodd under medeltiden.

I samband med dikesgrävning i september 1933 fann lantbrukaren Holger Landerby i Flenmo ett hjul vid sjön Filaren. Det visade sig vara det äldsta hjulet man hittat i Sverige – Mellösahjulet – daterat till 400-600-talet. Det är idag en symbol för bygden. Originalet finns på Historiska museet i Stockholm.
Något annat som satt bygden på kartan är Mellösaverken. Mellan 1930 och 1980 tillverkades här de rikskända Mellösatumstockarna. Välkänt blev också etableringen av Sveriges första ”Bokens Stad”.

1877 kom järnvägen till Mellösa och samhället växte upp kring stationen. Tidigare var Mellösa by vid kyrkan centrum i bygden och miljön är ett utmärkt exempel på begreppet ”Kyrkan mitt i byn”. Här ligger också Hembygdsgården med Domargården, där det sommartid hålls utställningar och café.

Följer man vägen förbi kyrkan kommer man till en gård med ett av Sveriges mest bekanta platsnamn, nämligen Harpsund. Godset donerades på 1950-talet av släkten Wicander till den svenska staten som representations- och rekreationsbostad för statsministern. Tage och Aina Erlander var de första som tog Harpsund i besittning för detta ändamål. Här har många statsmän/kvinnor rott i den berömda ekan, bland andra Nikita Chrusjtjov och Angela Merkel.

I Mellösa finns bland annat badplats, Kyrkskolan, samlingslokalen Mellösagården samt kulturscenen Teater Klämman. Mitt i samhället ligger också den charmiga mötesplatsen Bysmedjan med café och matservering.

Kontakt

Alla som vill vara med och påverka och driva orternas utveckling är välkomna med i arbetet!

Kontakta oss och meddela vilken ort du bor på så kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med en grupp som är verksam på din ort:

carl-fredrik.swenson@flen.se
Tel: 0157-43 09 62

jessica.ekermann@flen.se
Tel: 0157-43 00 02