Aktuellt

Stormöte 170227
Nu ska byggstenar, handlingsplan och vision för Mellösa formuleras för att gå till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. ja, det blev inte riktigt så utan arbetsgrupperna ortsutveckling Mellösa ska göra det sista rycket och färdigställa underlaget som ska till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Går det planenligt har vi beslut på byggstenar, handlingsplan och vision den 24 april.

Stormöte hölls 160914 
Det var en genomgång av önskade åtgärder men också en första tanke på vision och byggstenar för Mellösa. Byggstenar som en handlingsplan ska ha som grund och en vision som handlingsplanen ska sträva mot. Nyckelord som diskuterades var t.ex. levande landsbygd, naturen och livskvalitet. Det arbetet fortsätter under hösten med de arbetsgrupper som är igång.

…………………………………………………………………….

Quickfixmedel har beviljats för …..

Hemsidan mellosa.nu har kunnat skapas tack vare quickfixmedel, men naturligtvis också genom engagerade Mellösabor. Ett mindre quickfixbidrag har även lämnats för att kunna hålla sidan levande.

Två fotbollsmål på grusplanen har kommit på plats tack vare en ansökan om quickfixmedel.

Ortsutvecklingsgrupperna har i februari 2016 ansökt om och blivit beviljade Quickfixmedel för framtagande av en liten folder med information om Mellösa. Fina bilder varvade med informativ text med målgruppen nyinflyttade Mellösabor.

Stormöte i Mellösa 150923
Onsdagen den 23 september 2015 hölls ett stormöte i Mellösagården. Det var stor uppslutning och stämningen var på topp när bland annat den nya webbsidan http://mellosa.nu/ lanserades.
Vi fick en sammanfattning om vad som är på gång i de olika arbetsgrupperna och fick även träffa Sami Sood och Stefan Carlsson från Solgården som berättade om hur långt de kommit i sitt arbete att rusta upp fastigheten så att man så småningom kan ta emot asylsökande.

Mötet avrundades med Britt-Marie från kommunen som presenterade den nya detaljplanen över Mellösa där bland annat flytbryggor och gång- och cykelvägar ingick.

 

Klicka nedan för att hitta dokumentation från tidigare möten.

Dokumentation Mötesplatser och Samverkan

Dokumentation Näringsliv

Mellösas vision 2019


“Mellösa – ett gemytligt samhälle för alla i en levande landsbygd med livskvalitet”


Här kan du läsa Mellösas handlingsplan i sin helhet:

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2018-05-16 13:50:48

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62