Hoppa till huvudinnehåll

Bygdenätverket i Sörmlandshjärta

Syftet med nätverket är att samla bygderåd och hembygdsföreningar i kommunen för att utbyta erfarenheter och därmed kunna dra nytta av varandras idéer och erfarenheter.

Nätverksgruppen startades av Krister Karlsson, Vadsbro, som då var ordförande i Länsbygderådet Södermanland, länsdelen av ”Hela Sverige ska leva”. Ursprunget var en motion av Anders Berglöv. Nätverket har sedan 2006 träffats varannan månad. Föreningar, s.k. paraplyorganisationer, från Flen, Malmköping, Sparreholm, Bettna, Vadsbro-Blacksta, Mellösa, Årdala, Skebokvarn och Hälleforsnäs har deltagit vid de möten som hållits. Man kan säga att detta var en tidig ortsutvecklingsidé.

Utöver föreningarnas deltagare är representanter från politiken och kommuntjänstemän med på nätverksträffarna. Anledningen till det är att man då kan förankra tankar och aktiviteter i kommunen.
Gruppen har beslutat att fortsätta träffas i den tappning som nu finns och dessutom marknadsföra sig på kommunens hemsida.

Nätverkets träffar alternerar mellan orterna. Den ort som har mötet ordnar lokal, för minnesanteckningar under mötet och ser till så att kaffe med tillbehör finns tillgängligt. En agenda finns inför varje möte och förslag till agenda görs av värdorten. Nätverket tar upp frågor som kan vara viktiga för den orten men kanske också för hela kommunen.

Nätverket och Ortsutveckling

Nätverket är en viktig samarbetspartner och ett bra bollplank för kommunen i det fortsatta ortsutvecklingsarbetet, bygd och ort i balans.

Nätverket deltog i kommunens övergripande visionsarbete Flens kommun 2019.

Kontakt

Bettna Hembygdsförening

Ordförande
Signild Klaesson

E-post: bettnahf@gmail.com

Hälleforsnäs Bygderåd

Ordförande
Marina Karlsson
Telefon: 073-622 79 50
E-post: marinacarlsson66@gmail.com

Facebooksida: Facebook.se/halleforsnasbygderad

Webbplats: www.halleforsnas.org

Malmabygdens Byaråd

Jack Rydberg

Telefon: 0157-210 70, 070-575 97 91

Adress: Förrådsgatan 15, 642 60 Malmköping

E-post: jack@malmkopingscamping.se

Mellösa Bygderåd

Ordförande

Birgitta Hermansson

Telefon: 070-68 53 073

E-post: birgitta.hermanson@telia.com

Hemsida: mellosa.nu

Skebokvarns Bygderåd

Monica Andersson

Telefon: 0790-16 26 25

Adress: Högberga Skebokvarn, 642 91 Flen

E-post: hogberga@hotmail.com

Hemsida: www.skebokvarn.se

Vadsbro-Blacksta Kraftcentrum

Peter Sandberg
Telefon: 073-829 19 75
E-post: bo.peter.sandberg@gmail.com
Facebooksida: https://www.facebook.com/vadsbroblacksta.foreningsgard

Årdala Hembygdsförening

Ellert Karlsson

Telefon: 0157-710 30, 070-600 09 28

Adress: Årdala Sanneby Björknäs, 642 95 Flen

E-post: ellert@home.se

Sidansvarig: Carl-Fredrik Swenson
Senast uppdaterad: 2023-02-27 13:50:41

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62