Hoppa till huvudinnehåll

Bygdenätverket i Sörmlandshjärta

Syftet med nätverket är att samla bygderåd och hembygdsföreningar i kommunen för att utbyta erfarenheter och därmed kunna dra nytta av varandras idéer och erfarenheter.

Nätverksgruppen startades av Krister Karlsson, Vadsbro, som då var ordförande i Länsbygderådet Södermanland, länsdelen av ”Hela Sverige ska leva”. Ursprunget var en motion av Anders Berglöv. Nätverket har sedan 2006 träffats varannan månad. Föreningar, s.k. paraplyorganisationer, från Flen, Malmköping, Sparreholm, Bettna, Vadsbro-Blacksta, Mellösa, Årdala, Skebokvarn och Hälleforsnäs har deltagit vid de möten som hållits. Man kan säga att detta var en tidig ortsutvecklingsidé.

Utöver föreningarnas deltagare är representanter från politiken och kommuntjänstemän med på nätverksträffarna. Anledningen till det är att man då kan förankra tankar och aktiviteter i kommunen.
Gruppen har beslutat att fortsätta träffas i den tappning som nu finns och dessutom marknadsföra sig på kommunens hemsida.

Nätverkets träffar alternerar mellan orterna. Den ort som har mötet ordnar lokal, för minnesanteckningar under mötet och ser till så att kaffe med tillbehör finns tillgängligt. En agenda finns inför varje möte och förslag till agenda görs av värdorten. Nätverket tar upp frågor som kan vara viktiga för den orten men kanske också för hela kommunen.

Nätverket och Ortsutveckling

Nätverket är en viktig samarbetspartner och ett bra bollplank för kommunen i det fortsatta ortsutvecklingsarbetet, bygd och ort i balans.
Nätverket deltog i kommunens övergripande visionsarbete Flens kommun 2019.

………………………………………………………………………………..

All dokumentation från bygdenätverkets möten har tagits bort med hänvisning till GDPR, General Data Protection Regulation, den nya dataskyddslagen. Vill du få tag i anteckningar eller protokoll från tidigare möten kontaktar du sidansvarig.

Sidansvarig: Carl-Fredrik Swenson
Senast uppdaterad: 2019-10-14 14:06:40

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62