Quickfix-medel

Quickfix-medel tilldelas idéer som uppstår inom ortsutvecklingsarbetet och kan sökas av enskilda eller föreningar. Idén måste vara förankrad i det arbetet som pågår inom ortsutvecklingen, som t.ex. förslag som har kommit fram via arbetsgrupperna. Det innebär också att medel endast går till åtgärder eller insater på orter där ortsutvecklingsarbetet är i ett aktivt skede.

Klicka här för att läsa hur du ansöker!

Mallen för ansökan om Quickfix-medel hittar du här:

Skicka sedan din ansökan till ortsutveckling@flen.se

Har du frågor är du välkommen att kontakta Carla Swenson
e-post: carl-fredrik.swenson@flen.se
telefon: 0157-43 09 62

Några exempel på beviljade Quickfix-medel är:

Dekorativa annonspelare i Malmköping, Flen och Hälleforsnäs
Isbana på Prins Wilhelms Torg
Grillplats i Bettna
”Bettna brinner”

Vad kan jag söka Quickfix-medel för?
Quickfix-medlen kan sökas till mindre idéer som uppstår under arbetet med ortsutveckling och processen när handlingsplanen jobbas fram. Idén behöver kunna genomföras inom kort tid.
Medlen kan bara gå till engångskostnad. Inkluderar idén driftskostnad måste åtgärden/insatsen finansieras genom den långsiktiga handlingsplanen för orten eller andra finansieringskällor.
Quickfix utgår EJ till aktiviteter eller arrangemang!

Hur mycket kan jag söka?
Det finns ingen specifik gräns för hur mycket du kan söka om. För mer kostsamma idéer är det värt att undersöka om det finns andra, mer lämpliga finansieringsmöjligheter (till exempel Leader, Länsstyrelsen, Allmänna Arvsfonden m.fl.).

Vem bestämmer?
Beslut om tilldelning av Quickfix-medel tas av samhällsbyggnadschef i samråd med samordnaren för ortsutveckling och tjänsteman i arbetsgruppen för ortsutveckling.

Vilka andra krav finns det för ansökan?
Som beskrivits ovan ska idén vara kopplad till aktivt ortsutvecklingsarbete för att kunna få finansiering med Quickfix-medel. På orter där en vision redan har tagits fram, måste idén bidra till att uppnå visionen för att kunna få medel. Quickfix-medel kan inte användas till driftskostnader. Det betyder att sökande måste redovisa hur eventuella driftskostnader täcks.

Hur söker jag om Quickfix-medel?
Använd mallen som heter ”Mall För Projektmedelansökan” när du skriver din ansökan. Mallen har tagits fram för att säkra att alla som söker ger samma information och därmed söker på lika villkor. Svara på alla frågor i mallen om du kan. Det gör det lättare för oss att fatta beslut. Skicka din ansökan till ortsutveckling@flen.se.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Carla Swenson via mejl, carl-fredrik.swenson@flen.se eller på telefon 0157-43 09 62.

När kan jag söka?
Du kan söka när som helst under året. Skicka din ansökan till ortsutveckling@flen.se.
Normalt får du svar på din ansökan inom en månad.

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2017-07-20 13:58:17

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62