Hoppa till huvudinnehåll

Quickfix-medel

Quickfix-medel kan tilldelas idéer som uppstår inom utvecklingsarbete på aktuell ort. Medel kan sökas av enskilda, föreningar eller organisationer. Det är en fördel om idén är förankrad i det arbete som pågår som på orten och att bygderåd eller motsvarande är involverad. Det innebär också att medel endast går till åtgärder eller insatser på orter där utvecklingsarbete är aktivt.

Klicka här för att läsa hur du ansöker!

Mallen för ansökan om Quickfix-medel hittar du här:

Skicka sedan din ansökan till ortsutveckling@flen.se

Har du frågor är du välkommen att kontakta Carla Swenson
e-post: carl-fredrik.swenson@flen.se
telefon: 0157-43 09 62

Några exempel på beviljade Quickfix-medel är:

Dekorativa annonspelare
Grillplats i Bettna m.fl. platser
Cortenstålshjärtan
Viss upprustning på badplatser

Vad kan jag söka Quickfix-medel för?
Quickfix-medlen kan sökas till mindre idéer som uppstår under arbetet med ortsutveckling. Idén behöver kunna genomföras inom kort tid.
Medlen kan bara gå till engångskostnad. Inkluderar idén driftskostnad behöver åtgärden/insatsen finansieras genom  andra finansieringskällor.

Hur mycket kan jag söka?
Det finns ingen specifik gräns för hur mycket du kan söka om. För mer kostsamma idéer är det värt att undersöka om det finns andra, mer lämpliga finansieringsmöjligheter (till exempel Leader, Länsstyrelsen, Allmänna Arvsfonden m.fl.).

Vilka andra krav finns det för ansökan?
Som beskrivits ovan ska idén vara kopplad till aktivt utvecklingsarbete för att kunna få finansiering med Quickfix-medel. Quickfix-medel kan inte användas till driftskostnader. Det betyder att sökande måste redovisa hur eventuella driftskostnader täcks.

Hur söker jag om Quickfix-medel?
Använd mallen som heter ”Mall Projektmedelansökan” när du skriver din ansökan. Mallen har tagits fram för att säkra att alla som söker ger samma information och därmed söker på lika villkor. Svara på alla frågor i mallen om du kan. Det gör det lättare för oss att fatta beslut. Skicka din ansökan till ortsutveckling@flen.se.
Har du frågor är du välkommen att maila ortsveckling@flen.se

När kan jag söka?
Du kan söka när som helst under året. Skicka din ansökan till ortsutveckling@flen.se.
Normalt får du svar på din ansökan inom en månad.

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2023-06-21 11:27:05

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62