Aktuellt

Det senaste stormötet i Skebokvarn hölls 160907 i Skebokvarnsgården.

På mötet diskuterades Översiktsplan för Skebokvarn, som är en del av den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP). En översiktsplan ligger som grund för framtida vatten- och markanvändning. Läs mer om detta här.
Det gjordes även en uppföljning av beslutad handlingsplan. Badet fick innan sommaren nya badbryggor. Ytterligare åtgärder i handlingsplanen gällande badet kommer att utföras, bl.a. en ramp eller liknande för att enklare ta sig ner till bryggan. Plantering av träd längs gång- och cykelbanan mellan Kanotcenter och fotbollsplanen diskuterades också.

Skebokvarnsgården kommer att ansöka om Quickfixmedel för en annonspelare som ersätter befintlig äldre anslagstavla.

………………………………………………………………..

En handlingsplan är nu framtagen och antagen

Under ett stormöte, som hölls i september 2015, togs Skebokvarns vision, byggstenar och handlingsplan fram av de deltagande ortsborna. Dessa är nu antagna av kommunfullmäktige. Nu kan genomförandet av handlingsplanen sättas igång!
En ny badbrygga är redan beställd och kommer att finnas på plats redan till sommaren 2016.

 

Klicka nedan för att hitta dokumentation från tidigare möten.

Dokumentation Gemensamma arbetsgruppsmöten

Dokumentation Näringsliv och turism

Dokumentation Offentlig, fysisk miljö

Dokumentation Trafik och kommunikationer

Dokumentation från Stormöten

Dokumentation från Samordningsgruppen

Skebokvarns vision 2019

 

Det är gott att leva och bo i Skebo.

 

Här kan du läsa Skebokvarns handlingsplan i sin helhet:

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2018-02-26 13:35:52

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62