Aktuellt

Det senaste stormötet hölls 22 augusti 2017, i Sparreholm Folkets Hus.
På dagordningen:
Statusuppdatering från arbetsgrupperna
Översiktsplan – Tyck till om ortens framtida markanvändning!
Även: En servicepunkt i Sparreholm? och en planerad fiskeplats för funktionsnedsatta

………………………………………

Januari 2011 gick startskottet för ortsutveckling Sparreholm. Under drygt ett år jobbade en stor grupp ortsbor och tjänstemän från kommunen med att ta fram en vision och en långsiktig handlingsplan för ortens utveckling. Vision och handlingsplan antogs av Flens kommunfullmäktige i april 2012. Genomförandet av handlingsplanen är nu avslutad.
Sparreholms bygderåd är motorn i det fortsatta ortsutvecklingsarbetet, som bland annat innehåller bildandet av friskola och försäljning av tomter.

Klicka nedan för att hitta dokumentation från tidigare möten.

Dokumentation Besöksnäring, näringsliv och aktiviteter

Dokumentation Skola, service och omsorg

Dokumentation Trafik, boende, estetik och miljö

Dokumentation från Stormöten

Dokumentation från Samordningsgruppen

Sparreholms vision 2019

Vårt läge sporrar och utmanar.
Med storstaden och Europa runt hörnet är Sparreholm den öppna porten till Båvens insjöskärgård som med sitt rika djurliv är en njutning för alla.
Vi välkomnar omvärlden och samverkar med drivkrafter som får orten att sjuda av liv och aktivitet.
Med vårt kulturarv som grund skapar vi en bygd som präglas av engagemang, närhet och livskvalitet för alla generationer.

 

Här kan du läsa Sparreholms handlingsplan i sin helhet:

 

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2018-02-26 11:58:27

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62