Mörk park upplyst av lykta

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.

Vid en trygghetsvandring deltar vanligen boende i området, men också företrädare för lokala föreningar, kommunen och polis. I en trygghetsvandring ges också möjlighet till att fördjupa det demokratiska samtalet mellan medborgare och representanter för samhällets offentliga instanser. Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.


Här hittar du rapporter från de trygghetsvandringar som genomförts inom ramen för ortsutveckling.Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carl-Fredrik Swenson Avdelningschef Fritid 0157 - 43 09 62