En kopp varm kaffe latte med kanelhjärta, vantbeklädda händer

Utvärdering av Ortsutvecklingsarbetet

Ett stort tack till alla er som deltagit i undersökningen

Enkäten är nu stängd och vi går igenom era synpunkter kring Ortsutvecklingsarbetet för att skapa oss en bild hur ett framtida utvecklingsarbete kan utformas för att stärka det lokala engagemanget och deltagandet.

 

Vill du engagera dig?
Vill du bli kontaktad inför framtida utvecklingsarbete i din bygd?

Maila oss dina kontaktuppgifter, samt uppge vilken ort eller bygd du skulle vilja engagera dig i,
till: ortsutveckling@flen.se

 

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2018-03-02 08:07:26
Sidansvarig: Carl-Fredrik Swenson
Senast uppdaterad: 2018-03-02 08:07:26

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann Administrativ samordnare 0157- 43 00 02
Carl-Fredrik Swenson Avdelningschef Fritid 0157 - 43 09 62