Hoppa till huvudinnehåll
Vadsbro ortskonst

Vadsbro-Blacksta & Årdala

Namnet Vadsbro kan tolkas som ”bron vid vadstället”

Vadsbro socken är en mycket gammal kulturbygd. Kyrkan härstammar från 1100-talet och har fantastiska målningar, varav de äldsta är från 1460-talet. Dopfunten, med skål av en rödaktig gotländsk marmor har daterats till 1200-talet. Exteriören präglas av två tillbyggda gravkor för släkterna Ryning och Falkenberg.

I Vadsbrobygden finns fem välbevarade runstenar. En av dessa, den s.k. Bjudbystenen, hittades under 1800-talet av en bonde som trodde att den dolde en skatt. För att komma år skatten eldade han på stenen så att den sprack i tolv bitar, men någon skatt fann han inte. Efterlevande har satt ihop runstenen och åter rest den på fyndplatsen.

I samband med att järnvägen kom på 1870-talet växte ett litet samhälle fram vid stationen. I socknen finns de stora godsen Lagmansö och Hedenlunda. Lagmansö ägdes under medeltiden av släkten Natt och Dag. Hedenlunda är idag en hotell- och konferensanläggning.
Vadsbro är känt för sitt föreningsliv och har en förnämlig samlingslokal i Föreningsgården.

En muntlig tradition vill knyta sockennamnet Blacksta till en forntida ”Kung Blacke”. Även om fler tolkningar finns, så är väl denna kanske den charmigaste.

I Blacksta bjuder sällskapet Kung Blackes Gycklare på revyer och teater och den starka scoutrörelsen håller varje sommar en populär loppis vid den gamla skolan, nära den medeltida kyrkan. I socknen ligger också Blaxta Vingård där det produceras prisbelönta isviner.

Också sockennamnet Årdala har kopplats till en forntida hövding vid namn ”Kung Urdal”, men med tanke på kyrkans läge är den troligaste tolkningen helt enkelt ”ån i dalen”.

Den medeltida kyrkan omnämns i Carl Snoilskys dikt ”Vita Frun”. I den självbiografiska boken ”Tjänstekvinnans son” berättar August Strindberg om sin barndoms somrar hos klockaren i Årdala.
I socknen finns de två stora godsen Stäringe och Vibyholms slott. Det senare innehades på 1620-talet av Gustaf II Adolf. Sedan lång tid har det varit i släkten Bondens ägo. 1826 lät Fredrik Ulf Bonde uppföra en skola för bygdens barn – Sigridslunds skola. När den lades ner 2009 var den Sveriges äldsta i bruk varande bygdeskola.

Forssa socken har fått sitt namn efter de forsar som tidigare fanns i vattendraget mellan sjöarna Uren och Båven, nära den medeltida kyrkan.

I socknen ligger de två stora gårdarna Malstanäs och Sofielund. Här finns också flera sommarstugeområden och här har också funnits två sommarkolonier, bland annat för barn från Eskilstuna. Forssa IK har genom åren utmärkt sig för en framgångsrik verksamhet inom skidsporten.

Kontakt

Alla som vill vara med och påverka och driva orternas utveckling är välkomna med i arbetet!

Kontakta oss och meddela vilken ort du bor på så kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med en grupp som är verksam på din ort:

carl-fredrik.swenson@flen.se
Tel: 0157-43 09 62

jessica.ekermann@flen.se
Tel: 0157-43 00 02

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2022-04-26 16:11:47

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62