Aktuellt

Stormöte 171017

Översiktsplanen för Flens kommun i allmänhet och närområdet i synnerhet. Deltagarna fick tycka till om framtida mark- och vattenanvändning!
Någon nystart för framtagande av handlingsplan blev det dock inte. Lokalbefolkningens engagemang ligger i dagsläget på andra frågor än de övergripande.

……………………………………………………………………………………………..

Har du intresse av att sätta igång ortsutvecklingsarbete inom något särskilt område i Vadsbro-Blacksta eller Årdala? Kontakta då carl-fredrik.swenson@flen.se

 

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2017-03-07 14:49:43

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling 0157- 43 00 02
Carl-Fredrik Swenson Avdelningschef Fritid 0157 - 43 09 62