Hoppa till huvudinnehåll

Politik & påverkan

I Sverige beslutar medborgarna demokratiskt via sin rösträtt hur de vill att samhället ska fungera. Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker, förtroendevalda, företräder medborgarna och fattar beslut gällande till exempel skatter, barnomsorg, äldrevård, skola och gator.

Vilka partier som ska företräda medborgarna väljs vart fjärde år genom allmänna val. Valresultatet avgör hur många representanter de olika partierna får i kommunens beslutande församlingar.

Flens kommun har två heltidsarvoderade politiker – kommunalråd och oppositionsråd. Kommunalråd är Ann-Charlotte Munter (S) och oppositionsråd är Emma Dahlin (M). I övrigt sitter förtroendevalda som i huvudsak arbetar för kommunen på sin fritid och har ett annat arbete vid sidan om sitt förtroendeuppdrag.

Inom den kommunala organisationen finns även en förvaltningsorganisation. Till de olika politiska nämnderna hör en förvaltning där anställda i kommunen arbetar för att utreda, planera och genomföra dels det som politikerna beslutar om, men också sådant som kommunen måste uppfylla enligt lag. Det kan gälla till exempel myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen, brandskydd, livsmedels-, miljö- och brandskyddslagstiftning.

Ytterst ansvariga för kommunens verksamhet är politikerna i kommunfullmäktige där ledamöterna är direktvalda av kommunens invånare. Kommunfullmäktige kan sägas vara kommunens ”riksdag” på samma sätt som kommunstyrelsen är kommunens ”regering”. Kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse och ett antal nämnder för olika specialområden.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Flens kommuns högsta beslutande organ och består av 39 mandat.

De 39 mandaten är 2022-2026 fördelade enligt följande:

  • Socialdemokraterna 12
  • Sverigedemokraterna 8
  • Moderaterna 7
  • Centerpartiet 4
  • Vänsterpartiet 4
  • Kristdemokraterna 2
  • Liberalerna 1
  • Miljöpartiet 1

Se kommunfullmäktige i webbtv

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds och du kan följa dem via webben i direktsändning den aktuella mötesdagen. Du kan även se webbsändningarna i efterhand.

Sidansvarig: Sara Högberg
Senast uppdaterad: 2023-01-27 14:30:29
Sidansvarig: Natalie Mathieu
Senast uppdaterad: 2023-01-27 14:30:29

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Sara Högberg

Kommunsekreterare

0157 - 43 00 43

Natalie Mathieu

Kommunsekreterare

0157-43 00 42