Hoppa till huvudinnehåll
Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Internationellt & EU

Sverige är sedan 1995 medlem i den Europeiska Unionen. Medlemskapet i EU har inneburit förändringar för alla delar av samhället. Många av ärendena på kommunernas fullmäktigesammanträden påverkas av EU antingen direkt eller indirekt. Medlemskapet har också medfört ett allt intensivare samarbete mellan olika städer och regioner både inom Sverige och inom EU.

Den ökade internationaliseringen kommer att ha en inverkan på Flens kommun och dess verksamheter. Internationella kontakter blir därmed ett naturligt inslag i vardagen för att vi ska kunna lära av andra och också kunna bidra till andras utveckling.

Internationellt arbete sker också genom kontakter med andra länder genom så kallade vänortsutbyten. Genom besök och resor av representanter från både Flens kommun och vänorten kan man utbyta erfarenheter, bedriva utvecklings- och samarbetsprojekt samt anordna politiska besök.

Även inom Flens gymnasieskola bedriver man internationella utbyten på många plan. Syftet med flera av dessa internationella samarbeten är ömsesidigt utveckling när det gäller språkkunskaper. Mer information om Prins Wilhelm gymnasiets internationella utbyten finner du på deras hemsida Prins Wilhelmgymnasiet

Sidansvarig: Niklas Witt
Senast uppdaterad: 2021-06-28 09:36:36

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Niklas Witt

Kommunjurist, IT- och servicechef

0157 - 43 00 98