Hoppa till huvudinnehåll

Anslagstavla Anslag

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Överförmyndarnämndens protokoll

Organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-12-06
Datum för anslags uppsättande: 2022-12-06
Datum för anslags nedtagande: 2022-12-30
Paragrafer: 34-35

Kommunstyrelsens protokoll

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-28
Datum för anslags uppsättande: 2022-11-30
Datum för anslags nedtagande: 2022-12-22
Paragrafer: 122-139

Länk: till protokoll:

Kommunala pensionärsrådets protokoll

Organ: Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Datum för anslags uppsättande: 2022-11-24
Datum för anslags nedtagande: 2022-12-16
Paragrafer: 7

Socialnämndens socialutskott protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2022-11-16
Datum för anslags uppsättande: 2022-11-23
Datum för anslags nedtagande: 2022-12-15
Paragrafer: 239-245

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Datum för anslags uppsättande: 2022-11-21
Datum för anslags nedtagande: 2022-12-13
Paragrafer: 101-116

Länk till protokollet:

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.