Hoppa till huvudinnehåll

Påverka & delta

Allmänna val

Vart fjärde år utser väljarna vilka som ska vara med i kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande församling. Det är ett sätt att påverka vad kommunen gör och på vilket sätt olika saker görs.

Lämna synpunkter, förslag och gör felanmälan

Tyck till om de kommunala verksamheterna och dess innehåll genom att skicka in dina synpunkter, förslag och idéer till kommunen. Du kan lämna dina synpunkter direkt här via hemsidan, via telefon eller brev.

Kontakta politiker

Andra sätt att påverka är att ta kontakt med någon av de lokala politikerna. Kontaktuppgifter till samtliga företrodenvalda finns i kommunens förtroendemannaregister.

Allmänhetens frågestund

Du kan också ställa frågor till kommunens ledande politiker i kommunfullmäktige och få dem besvarade i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

Öppna sammanträden

Du kan delta som åhörare vid öppna sammanträden. Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten. Tid och plats för sammanträdet samt en förteckning över ärenden som ska behandlas publiceras här på hemsidan under kallelser och protokoll.

Vissa av kommunens övriga nämnder kan besluta att deras sammanträden ska vara öppna för allmänheten. Då har du som medborgare rätt att närvara och kan följa debatten och vad som beslutas.

Ortsutveckling

Ortsutveckling är en del av vår strategiska plan – Färdplan Flen. Ortsutvecklingen ska bidra till positiv utveckling genom att de olika kommundelarna stärks och till att Flens kommuns vision för 2019 kan förverkligas. I visionen lyfts orternas särprägel fram som en av kommunens stoltheter.

Ortsutveckling syftar också till att effektivisera kommunens arbete genom samverkan med förenings- och näringsliv och på så sätt utveckla gemensamma och kostnadseffektiva lösningar av viktiga utvecklingsfrågor. Det innebär dessutom ökade möjligheter för medborgarna att påverka kommunens beslut och de faktiska förutsättningarna för utveckling i respektive ort. Du har möjlighet att engagera dig i ortsutvecklingsarbetet på din ort.

Läs mer om ortsutvecklingsarbetet.

Plansamråd och utställningar

Du har möjlighet att påverka kommunens utveckling och bebyggelse. Kommunen samråder och ställer ut planförslag. Då ges sakägare, bostadsrättshavare, boende, myndigheter och andra som har väsentligt intresse av förslaget möjligheter att lämna synpunkter.

Vilka samråd och utställningar som pågår just nu kan du se under pågående planarbeten.

Överklaga kommunala beslut

Du som är folkbokförd i Flens kommun har rätt att överklaga ett kommunalt beslut. Ett överklagande kan antingen vara en så kallad laglighetsprövning eller ett förvaltningsbesvär.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.

Sidansvarig: Evelina Roos
Senast uppdaterad: 2021-09-22 08:46:04
Sidansvarig: Rasmus Hunt
Senast uppdaterad: 2021-09-22 08:46:04

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Evelina Roos

Kommunsekreterare

0157 - 43 00 43

Rasmus Hunt

Kommunsekreterare

0157-43 00 42