Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och representerar kommuninvånarna. Ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år i allmänna val.

Kommunfullmäktige består av 45 ledamöter och 22 ersättare. Här hittar du kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till kommunens övriga nämnder, styrelser och kommunrevision.

I Flens kommunfullmäktige har Socialdemokraterna 14 mandat, Sverigedemokraterna 9 mandat, Centerpartiet 8 mandat, Moderaterna 6 mandat, Vänsterpartiet 3 mandat, Liberalerna 2 mandat, Miljöpartiet 2 mandat och Kristdemokraterna 1 mandat.

Flens kommun har en politisk majoritet som består av partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.

Ordförande i kommunfullmäktige är Stefan Zunko (S).

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel ärenden som rör mål och riktlinjer för nämndernas och förvaltningarnas arbete genom att bland annat anta verksamhetsplaner och övriga planer, samt budget och den kommunala skattesatsen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten har även möjlighet att följa sammanträdet via webb-sändning.

Sidansvarig: Anna Wallenberg
Senast uppdaterad: 2018-02-15 15:33:35

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Wallenberg Kommunsekreterare 0157 - 43 00 42