Förtidsröstning

Valnämnden anordnar förtidsröstning i offentliga lokaler i Flens kommun i tre tätorter 8 maj - 26 maj.

Röstkort och giltig id-handling

När du förtidsröstar måste du ha med dig ditt röstkort och en giltig id-handling. Den som inte har någon id-handling kan låta någon annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling. Har du glömt ditt röstkort finns det dock möjlighet på samtliga förtidsröstningsställen att få ett nytt utskrivet.

Öppettider förtidsröstning

8 maj

Biblioteket i Flen: 10-12, 13-16
Malmköping, Lägerhyddan: –
Hälleforsnäs, Bruksområdet: 18-20
Stadshuset i Flen: –

9 maj

Biblioteket i Flen: 10-12, 13-16
Malmköping, Lägerhyddan: 18-20
Hälleforsnäs, Bruksområdet: –
Stadshuset i Flen: –

10 maj

Biblioteket i Flen: 12-15, 16-20
Malmköping, Lägerhyddan: –
Hälleforsnäs, Bruksområdet: –
Stadshuset i Flen: –

11 maj (lördag)

Biblioteket i Flen: 10-13
Malmköping, Lägerhyddan: –
Hälleforsnäs, Bruksområdet: 10-13
Stadshuset i Flen: –

12 maj (söndag)

Biblioteket i Flen: 10-13
Malmköping, Lägerhyddan: –
Hälleforsnäs, Bruksområdet: –
Stadshuset i Flen: –

13 maj

Biblioteket i Flen: 10-12, 13-16
Malmköping, Lägerhyddan: 18-20
Hälleforsnäs, Bruksområdet: –
Stadshuset i Flen: –

14 maj

Biblioteket i Flen: 10-12, 13-16
Malmköping, Lägerhyddan: –
Hälleforsnäs, Bruksområdet: –
Stadshuset i Flen: –

15 maj

Biblioteket i Flen: 10-12, 13-16
Malmköping, Lägerhyddan: –
Hälleforsnäs, Bruksområdet: 18-20
Stadshuset i Flen: –

16 maj

Biblioteket i Flen: 12-15, 16-20
Malmköping, Lägerhyddan: –
Hälleforsnäs, Bruksområdet: –
Stadshuset i Flen: –

17 maj

Biblioteket i Flen: 10-12, 13-16
Malmköping, Lägerhyddan: 18-20
Hälleforsnäs, Bruksområdet: –
Stadshuset i Flen: –

18 maj (lördag)

Biblioteket i Flen: 10-13
Malmköping, Lägerhyddan: 10-13
Hälleforsnäs, Bruksområdet: –
Stadshuset i Flen: –

19 maj (söndag)

Biblioteket i Flen: 10-13
Malmköping, Lägerhyddan: –
Hälleforsnäs, Bruksområdet: –
Stadshuset i Flen: –

20 maj

Biblioteket i Flen: 10-12, 13-16
Malmköping, Lägerhyddan: –
Hälleforsnäs, Bruksområdet: 18-20
Stadshuset i Flen: –

21 maj

Biblioteket i Flen: 10-12, 13-16
Malmköping, Lägerhyddan: –
Hälleforsnäs, Bruksområdet: 18-20
Stadshuset i Flen: –

22 maj

Biblioteket i Flen: 12-15, 16-20
Malmköping, Lägerhyddan: –
Hälleforsnäs, Bruksområdet: –
Stadshuset i Flen: –

23 maj

Biblioteket i Flen: 10-12, 13-16
Malmköping, Lägerhyddan: –
Hälleforsnäs, Bruksområdet: 18-20
Stadshuset i Flen: –

24 maj

Biblioteket i Flen: 10-12, 13-16
Malmköping, Lägerhyddan: 18-20
Hälleforsnäs, Bruksområdet: –
Stadshuset i Flen: –

25 maj

Biblioteket i Flen: 10-13
Malmköping, Vårdcentralen: –
Hälleforsnäs, Bruksområdet: –
Stadshuset i Flen: –

26 maj

Biblioteket i Flen: –
Malmköping, Vårdcentralen: –
Hälleforsnäs, Bruksområdet: –
Stadshuset i Flen: 8-21

Kontakt

Valnämndens kansli
tel: 0157-43 01 50
valnamnden@flen.se